Verwarring zaaien - Verwirrung stiften

Kijk eens Peter :wink:

1 „Gefällt mir“

:netherlands: een record vestigen = :de: einen Rekord aufstellen

1 „Gefällt mir“

:netherlands: zich bij iets neerleggen - :de: sich mit etwas abfinden

2 „Gefällt mir“

Zich een mening vormen - sich eine Meinung bilden

Wat vind je ervan? - Was meinst du dazu?

Iets vinden van iemand/iets - etwas von jemandem/etwas halten

Bekend maken - bekannt geben
Laten weten - Bescheid geben (sagen)
Op de hoogte stellen - in Kenntnis setzen
Contact opnemen met - sich wenden an

1 „Gefällt mir“

Grote waarde aan iets hechten - auf etwas großen Wert legen.

2 „Gefällt mir“

Iets ter tafel brengen / - etwas auf den Tisch bringen
Iets te berde brengen - etwas zur Sprache bringen

3 „Gefällt mir“

etwas auf den Tisch bringen

Den Ausdruck kennen wir im Deutschen auch.

2 „Gefällt mir“

Kan ik zeggen: Ik hecht grote/ veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar?

1 „Gefällt mir“

Ja, dat kan allebei, Freyja.

2 „Gefällt mir“

De moeite waard zijn - sich lohnen

2 „Gefällt mir“

Vooruitgang boeken - Fortschritt(e) erzielen

4 „Gefällt mir“

letterlijk:
Zwei Seelen, ein Gedanke. :slight_smile:

In het Duits hebben wij: Twee domme, één gedachte. :roll_eyes:

3 „Gefällt mir“

Boos zijn op iemand

  • jemandem böse sein
  • auf jemanden böse sein
3 „Gefällt mir“

Ter verantwoording roepen - zur Verantwortung ziehen

3 „Gefällt mir“

in staking gaan - in Streik treten

3 „Gefällt mir“

amok maken = Amok laufen

2 „Gefällt mir“

:netherlands: de tijd vliegt :de: die Zeit vergeht wie im Flug

2 „Gefällt mir“

:netherlands: op de maat dansen = :de: im Takt tanzen

:netherlands: Alleen Jan en Anna dansen op de maat, verder niemand.
:de: Nur Jan und Anna tanzen im Takt, sonst niemand.

3 „Gefällt mir“

:netherlands: het auteursrecht schenden
:de: das Urheberrecht verletzen

2 „Gefällt mir“