Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Niederländische idiomatische Ausdrücke – und ihre deutschen Übersetzungen

„Gelernt ist gelernt!“ kommt dem m.E. am nächsten, da ja zum Ausdruck gebracht wird, dass man etwas, das man mal in jungen Jahren wirklich gelernt hat, nicht wieder vergisst bzw. nicht mehr verlernt.
(Der Spruch mit Hänschen und Hans passt zwar auch, drückt aber eher aus, dass etwas, das nicht von kleinauf wie selbstverständlich angenommen wurde, auch später nicht mehr forciert erlernt werden kann.)

Nachtrag: Mir ist noch ein schöner Beispielsatz dazu aus dem „Fliegenden Klassenzimmer“ von Erich Kästner eingefallen:
„Und dann kletterte er, genau wie einst als Junge, über den Zaun hinweg. Es ging noch ganz gut. »Gelernt ist gelernt«, sagte er zu einem frierenden Sperling, der ihm neugierig zuschaute.“ :bird::wink:

4 Like

Oliver, ik ben het hier met je eens

1 Like

In de oorspronkelijke lijst van Ruth viel deze mij op. Je kunt het namelijk op twee manieren gebruiken, op verschillende toon gezegd.
Er staan koekjes op tafel. Toe maar, pak maar lekker. Nur zu! Langt ruhig zu!
Jan heeft een Porsche gekocht. Toe maar!! Das der sich so’was leisten kann!

5 Like

Ook van helemaal daarboven op zolder :upside_down_face:
Het Duits heeft het mooie verschil tussen „anderes“ en „weiteres“.
Mir fällt dazu nichts Weiteres mehr ein / Mir fällt dazu weiter nichts ein : bv. ik kan er niet verder op associeren.
Mir fällt nichts Anderes ein : ik weet geen alternatief. Ik heb slechts dit ene idee.

2 Like

Übrigens gibt es von Duden auch ein Redewendungen-wörterbuch. Herrliche Fundgrube hierfür.

Hoi Jeroen,

Ook van mij nog even van harte welkomen op het forum. :slightly_smiling_face:

Ik wens je veel plezier.

Groetjes, Andrea

voor Jeroen:

Ben je dan nog wel een Nederlander, als je jouw bezoek meer dan één koekje bij de koffie aanbied? :smile: :wink:

2 Like

Wat is een goede vertaling van

de puntjes op de i zetten

In het Duits is het bijna hetzelde:

Das Tüpfelchen aufs i setzen
das i-Tüpfelchen auf etwas setzen
Das ist das Tüpfelchen auf dem i

5 Like

„alte Zöpfe abschneiden“
(=met oude, vast ingeslepene gewoontes breken)

Hoe zou je dat in het Nederlands zeggen?

2 Like

Eventueel ‚schoon schip maken‘. Maar dat is het net niet helemaal.
we gaan nu eerst schoon schip maken en dan zien we wel verder.

‚Het (of ‚Het net‘) over een andere boeg gaan gooien‘
Vanaf nu gaan we het over een andere boeg gooien. Zo kan het niet verder.

‚Een andere koers gaan varen‘
We moeten nu echt een andere koers gaan varen, die werkt niet.

‚Nieuwe wegen inslaan‘
De producten van Nokia sloegen niet meer aan, gelukkig hebben ze succesvol nieuwe wegen kunnen inslaan.

‚Uit een ander vaatje tappen‘
Met dat (oude) verhaal gaan ze de verkiezingen niet winnen, er moet echt uit een ander vaatje getapt gaan worden.

Dit viel me spontaan te binnen… Misschien heb je er iets aan :grin::grin::grin:

5 Like

Deze hebben we bijna letterlijk ook in het Duits:

Klar Schiff machen

Einen anderen Kurs einschlagen

Neue Wege gehen/einschlagen

1 Like

Bedankt Peter voor je voorstellen met de heldere voorbeelden.
Het lijkt me van alles wat je noemde een beetje passen.
Hoewel „alte Zöpfe abschneiden“ in mijn oren enigszins nog veel radikaler klinkt dan jouw voorbeelden. Zo radikaal als of je daadwerkelijk een staartje afknipt. :open_mouth: :smile:
Het is voor mij iets van „kappen met alles wat we eerder deden en alles opnieuw, vanaf nul uitvinden“.
Maar goed, soms is het gewoon zo dat er geen absoluut precieze evenknie voor een idiomatische uitdrukking bestaat. Ik zal in ieder geval jouw voorbeelden in het hoofd houden.

2 Like

Als het roer echt radicaal om moet, kun je altijd nog je schepen achter je verbranden

… was er niet ergens een draadje over hoe maritiem de Nederlandse taal is :star_struck:

1 Like

Dat lijkt me een heel goede.
Hoewel het voor mij een beetje klinkt naar „contacten verbreken“. Klopt dat?

1 Like

In het Duits „bricht man alle Brücken hinter sich ab“, dus niet helemaal maritiem, maar toch iets met bruggen over rivieren :wink: “Das Ruder herumreißen“ kennen wir auch.

2 Like

Ich habe mal kurz recherchiert, was genau darunter verstanden werden kann.

2 Like

Niet heel inventief, maar ik ken nog: Ergens een punt achter zetten.

3 Like