Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Welk woord of woorden ontbreken er aan de Nederlandse vaste woordcombinatie ...?

Doel: het leren kennen van Nederlandse vaste woordcombinaties (uitdrukkingen, gezegden, zinswendingen, ect.)
Gegeven: een Nederlandse vaste woordcombinatie waaraan een woord of meer woorden zijn weggelaten.
Gevraagd: welk woord of woorden ontbreken er?

 • Meerdere mogelijkheden en varianten op de gegeven woorden zijn ook welkom.
 • Het is niet de bedoeling andere zegswijzen met ongeveer gelijke betekenis (synoniemen) op te geven.
 • De oplossing wordt meteen gegeven na een goed antwoord of enige tijd later als er geen reactie binnenkomt.

Om te beginnen:

 • Gedane … nemen geen keer

Gedane zaken nemen geen keer.

Ik vind de Engelse uitdrukking leuk.
:uk: It’s no use crying over spilled milk.
https://idioms.thefreedictionary.com/it’s+no+use+crying+over+spilled+milk.

1 „Gefällt mir“

Braaf hé, “milk”, je zou eerder “wisky” verwachten.
Voor Duitstaligen niet moeilijk:

 • Zo … zo geronnen
1 „Gefällt mir“

Zo gewonnen, zo geronnen :netherlands: <=> Wie gewonnen, so zerronnen :de:

Is goed. Wat vind je van Google’s so gewann so geronnen ?

 • Twee handen op een … :worried:

Niet goed. het is zoals Verena zegt: Wie gewonnen, so zerronnen.

1 „Gefällt mir“

Andrea1 >Ja bedankt, ik zie het. 't leek me ook al vreemd, maar ja “wie ben ik?” :slightly_smiling_face:


Nieuw:

 • … te beter
1 „Gefällt mir“

Des te beter ??

1 „Gefällt mir“

Heel goed.
“desto besser”
:slightly_smiling_face:

Nieuw:

 • We vertrouwen hem niet helemaal, we moeten hem in de … houden

We vertrouwen hem niet helemaal we moeten hem in de gaten houden.

1 „Gefällt mir“

Heel verstandig Freya.
Ook mogelijk zijn:

 • in de smiezen (=ogen) houden
 • in het oog houden
  (Ik vermoed dat met de “gaten” waarschijnlijk “ooggaten” zijn bedoeld.)

Nieuw:
Want je … maar nooit

PS Aanvulling toegevoegd “Ook mogelijk zijn …”

Want je weet maar nooit.

1 „Gefällt mir“

Ja dat is goed

Nieuw: want … is goed, maar … is beter

2 „Gefällt mir“

want vertrouwen is goed, maar controle is beter

2 „Gefällt mir“

Toll.

Nieuw:
- een goede beschrijving: kort en …

…krachtig

2 „Gefällt mir“

Ja, krachtig is een goed woord dat goed past bij een actieve handeling (bv. kort en krachtig optreden van de politie.)
Bij “een beschrijving” past een ander woord nog beter.
Weet je welk?
:grinning:

Oh sorry, @Ludo - ik had het verkeerd begrepen (niet als een regel, maar als een tipp…)

1 „Gefällt mir“

Kort en bondig

1 „Gefällt mir“