Wateren buiten de bakken

@ralf
bij een uitspraak van een rechtbank kwam ik volgende uitdrukking tegen: „…veroordeeld tot een boete van f 1,- wegens wateren buiten de bakken.“ Gevonden in een lijst van vonnissen van een rechtbank ca.1913

Mijn vraag: wordt hiermee „wildplassen“ bedoeld of een emmer water op straat legen? of iets heel anders?

Bij voorbaat hartelijke dank!

3 „Gefällt mir“

Hoi Dirk,

Inderdaad met „wateren“ wordt hier „plassen“ (of in dit geval: wildplassen) bedoeld. En „buiten de bakken“ is inderdaad „niet netjes op de wc“, maar elders… :face_with_peeking_eye:

Fijne avond!

Groetjes, Ralf

3 „Gefällt mir“

Bedankt @ralf !
Ik had het al vermoed. Deze uitdrukking was mij volkomen onbekend. :partying_face:

1 „Gefällt mir“

Graag gedaan, Dirk.

1 „Gefällt mir“

Het fenomeen is nog springlevend. De hoogste tijd om deze uitdrukking weer nieuw leven in te blazen, dunkt me :wink:

1 „Gefällt mir“

@ralf: kunnen we de titel een beetje veranderen? Een voorbeeld: wateren buiten de bakken en andere ouderwetse of vreemde uitdrukkingen
Dan hoef je niet voor iedere nieuwe uitdrukking een nieuw thema te openen :astonished:

Groetjes Dirk

2 „Gefällt mir“

Voor spreekwoorden en uitdrukkingen hebben we al een thema dat door Alex gestart is:

„Wateren“ is niet een echte „uitdrukking“, maar een synoniem voor „plassen“. In zekere zin geldt dat ook voor „buiten de bakken“.

2 „Gefällt mir“