Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Partizip: gemaakt, gewerkt, gedacht

:frowning_face: Neem me niet kwalijk Chris, je hebt volkomen gelijk. Huishouden is wel degelijk een werkwoord.
In de betekenis „een huishouding voeren“ is het zeer zeldzaam. Meestal gebruikt men het nu in de betekenis „de boel kort en klein slaan“ („wüten“.) Alles is kapot, wie heeft hier huisgehouden?"

Als antwoord op je opgave:

  • „De orkaan heeft flink huisgehouden.“

en een nieuw werkwoord: fantaseren
:grinning:

2 Like

De dief heeft iets bij elkaar gefantaseerd toen de politie hem ontdekte.

Nieuw woord: isoleren

Hij heeft zich sinds weken geïsoleerd.

Nieuw woord: afrekenen

1 Like
Taaltipje voor MildaZorn

Dag Milda, welkom. Wat leuk dat je meedoet op het forum.
Je bent al goed bezig, je antwoord „heeft geïsoleerd“ is prima.

Een tip over „sinds weken“.
sinds is: vanaf + een tijdstip.
(Sinds 1 januari = Vanaf 1 januari.)

weken is een tijdsduur, enige tijd, een periode.
(Het regent al weken.)

Dus bijvoorbeeld:
„Hij heeft zich al weken geïsoleerd“, of
„Hij heeft zich sinds 14 april geïsoleerd.“
:grinning:

3 Like