Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Het leren van een nieuwe taal... hoe gaat dat?

Ik werk in het onderwijs, en volg momenteel een studie Activerend Opleiden. Hier leer ik, hoe ik nieuwe dingen leer en hoe ik dat aan anderen kan overdragen. Met andere woorden: hoe werkt het leren?

Ik stuitte op een interessant gegeven, waarmee ik hoop te verklaren waarom een nieuwe taal leren met behulp van dit forum zo effectief is.

Bij het opnemen van informatie, zoals de Duitse taal, gebruik ik meerdere zintuigen: mijn ogen (lezen van tekst), mijn oren (luisteren naar de Duitse radio), en ik probeer Duits te spreken. Het kijken naar een Duitse film is nog beter: ik lees (Duitstalige ondertiteling), ik hoor de taal, en dat alleswordt ondersteund door beelden. Maar wat is het beste?

Hoeveel informatie blijft er hangen?

 • het luisteren naar een lezing: slechts 5%
 • het lezen van een tekst: 10%
 • audiovisueel (het tegelijkertijd horen en lezen): 20%
 • een groep die een discussie voert: 50%
 • nieuwe woorden en uitdrukkingen in de doeltaal uitleggen aan anderen: 90%
 • een nieuwe taal direct proberen toe te passen: 90%

Om nog beter woorden en uitdrukkingen te kunnen onthouden, kun je

 • tekst hardop lezen
 • doodles (tekeningetjes, krabbeltjes) maken tijdens luisteren
 • ezelsbruggetjes maken
 • veel herhalen
 • verhalen schrijven

Het veel herhalen en de nodige feedback daarop, zal na verloop van tijd zorgen dat bepaalde dingen automatisch gaan. Waar ik vroeger bij elk woord het woordenboek moest gebruiken om het te kunnen vertalen, kan ik na ruim twee maanden op dit forum gezeten te hebben, sommige woorden en kleine tekstfragmenten automatisch schrijven. Ik hoef er niet meer bij na te denken (maar ik kijk het soms nog wel na…). Met naamvallen gaat dat ook zo. ‘Mit dem Bus’ hoort gewoon bij elkaar, net zo als ‘in der Umgebung von’.

Met het aanleren van iets nieuws ben je in het begin bewust onbekwaam, dus de fase van het nog niet kunnen. Na veel oefenen, bij voorkeur met veel feedback, wordt je langzaam bewust bekwaam. Je bent je er bewust van dat je iets nieuws leert, maar je moet er nog veel bij nadenken. Weer een fase verder loop je automatisch een nieuw route: onbewust bekwaam. Dit is de fase waarin je een nieuwe taal ‘vloeiend’ spreekt. Je hoeft niet meer na te denken over naamvallen en zinsconstructies, maar je spreekt de taal automatisch.

Oh ja… leer niet te lang achter elkaar. Hooguit een half uurtje. Je zit niet te wachten op ‘cognitieve overbelasting’, want dan heb je het gevoel ‘dat het niet meer wil’. Ga naar buiten, beweeg wat, zorg voor frisse lucht.

Lukt het niet om alles te onthouden? Geen probleem, dat hoort erbij. Einstein zei al: onthoud niets wat in boeken opgezocht kan worden.

19 Like

En Einstein kende het WWW nog niet. :grinning:

2 Like

Dit was een erg interessant artikel. Een onderwerp waarin ik ook geintereseerd ben en misschien iedereen wel.
Toen ik Het Nederlands begon leren, had ik het gevoel dat na, min of meer, twee jaar alles klaar ermee zal zijn.
Nu, vier jaar later, heb ik geen idee vaanneer er tot een einde zal komen. :slight_smile:
Maar ik blijf leren. Dit is iets nog plezierig en gezellig.

2 Like

Super leuk om dit nog eens te lezen. Dank je, @Kitty!
Dat is heel interessant :slight_smile:

1 Like

Toen ik Fries aan het leren was, kon ik het na 4 (!) maanden vloeiend spreken. Niet alleen omdat ik er nu woon. Fries is ook een makkelijke taal, juist omdat het zoveel raakvlakken heeft met het Engels, het Duits en het Oud-Nederlands. Maar wat ik ervan geleerd heb is dat ik het snelste kon leren met kleine zinsdelen en gezegdes. Woorden die bij elkaar hoorden en je dus nooit afzonderlijk hoefde te leren. Ondanks dat ik het vloeiend spreek, ben ik nog steeds niet uitgeleerd.

Het Duits is een moeilijke taal. Ik heb in twee jaar een basis gelegd, en nu pas beginnen woorden en naamvallen op hun plek te vallen. Ook hier probeer ik korte standaard zinnen en gezegdes te onthouden en vooral toe te passen. Ik heb heel veel moeite met het klassieke ontleden (ook in het Nederlands en Fries!) en dus moet ik voor de Duitse naamvallen iets anders hebben. Ik werk nu met vervangwoorden, wat redelijk gaat. Ik weet echter, dat ik door alsmaar oefenen, het op een gegeven moment automatisch gaat…

5 Like

Dat vind ik heel interessant, omdat voor mij als Duitstalige Nederlands en Fries erg verschillend blijken. Hoewel ik meestal alleen maar die Friese plaatsnamen gezien heb (Groningen -> Grins, Leeuwarden -> Ljouwert, Sneek -> Snits enz.) en anders nauwelijks Friese woorden of zinnen ken (bv. “Oant sjen” op de komborden). Maar als ik iemand Fries spreken zou horen, zou ik waarschijnlik bijna niks begrijpen.

Ik denk dat dat mee zou vallen. De vervoeging van de Friese werkwoorden lijkt heel erg op het Duits. z.B.

do bist > du bist (ik bin / do bist / er hat)
ik hawwe > ich habe
ik besuch > ich versuche
wat dat oanbelangt > was das anbelangt

Fries is alleen moeilijk te verstaan, omdat wij alle klinkers afzonderlijk uitspreken en enorm veel afkortingen kennen (‘do bist’ korten wij af tot ‘bist’)

Hoi Johannes,

blijken = lijken :wink:

Het ‘klittenband’

Wij leren altijd en overal, omdat er in onze hersenen bij alles wat we doen en denken sporen achterblijven. Het daadwerkelijk leren van bijvoorbeeld een taal vergt veel oefening, om de ‘dunne sporen’ (er écht over moeten nadenken hoe je iets schrijft of zegt) te vervangen door ingesleten patronen (wat je schrijft of zegt gaat automatisch). Over het algemeen duurt het - wanneer je elke dag oefent - 40 dagen om iets automatisch doen.

Wanneer ik 40 dagen dagelijks zou oefenen met Relativpronomen, zal dat genoeg zijn om het - zonder er bij na te kunnen denken - te kunnen toepassen.

Onze hersenen worden wel eens vergeleken met de harde schijf van een computer, maar dat klopt niet helemaal. Jouw computer onthoudt alles zolang er vrije ruimte is, jouw hersenen onthouden meer ‘selectief’. Daarom is het slim (handig) om als je zaken wilt onthouden, eerst de kennis te activeren die je al kent. Dit heet ‘zoeken naar klittenband’. Opnemen van nieuwe dingen wordt dan eenvoudiger omdat je het kunt ‘koppelen’ op iets wat je al kent.

Een voorbeeld: de vervoeging van Duitse werkwoorden komt voor een deel overéén met de vervoeging van Friese werkwoorden. Die Friese werkwoordvervoegingen ken ik al en is dus ‘klittenband’, daar leg ik de Duitse vervoegingen overheen.

Hetzelfde geldt voor ‘deren’ en ‘dessen’. In het Nederlands ken ik ‘wier’ en ‘wiens’, die nu als ‘klittenband’ fungeren om het nieuwe ‘deren’ en ‘dessen’ te kunnen onthouden.

De oude Nederlandse naamvallen ‘des’ en ‘der’ (vrouw des huizes, Koninkrijk der Nederlanden) zijn weer klittenband om de Duitse 2e naamvallen langdurig te kunnen onthouden.

3 Like

Op zoek naar je eigen fouten

Wanneer je een beetje wegwijs bent in de grammatica van je doeltaal, kun je proberen jouw eigen fouten uit je tekst te halen. Het werkt een beetje als ‘Finde die Fehler im deutschen Satz’. In plaats dat een moedertaalspreker jouw fouten verbetert, wordt alleen het aantal fouten aangegeven. Zo wordt je oefentekst effectiever omdat je nu gedwongen wordt om met de beschikbare middelen - woordenboeken, lijstjes met naamvallen, bronnen op internet - jouw foutjes te vinden en te verbeteren.

Uiteraard kun je op een gegeven moment vastlopen. Gewoon omdat je een bepaalde stof nog niet beheerst, je woordenschat nog niet groot genoeg is, of eenvoudigweg omdat het te moeilijk is. Op dit soort momenten heb je wel uitleg nodig.

Op onze school voor podium- en evenemententechniek passen we het ‘zelf je fouten zoeken’ ook toe, zij het dan in groepsverband. Leerlingen móeten dus wel overleggen met elkaar om samen de fout te kunnen vinden en ook op te lossen.

4 Like

Voriges Jahr wollte ich polnisch lernen. Es bot sich an, da eine Freundin von mir aus Polen kam. Leider habe ich dafür keine Zeit mehr und niederländisch ist auch für Deutsche viel, viel einfacher als polnisch. Doch ich hoffe, dass ich hier ein paar Tipps geben kann.

Ich finde, eine neue Sprache ist einfacher zu lernen, wenn man auch weiß, wie die Leute denken.
Das hilft einem, die Grammatik besser nachzuvollziehen.

Anfangs hilft es auch, nur die Sprache zu hören, wie sie klingt. Im polnischen gibt es z. B. Basislaute, weiche Laute und harte Laute.

Und natürlich Kinderlieder hören, das ist ja immer gut.

Niederländisch lernen ist dagegen viel einfacher. Was hilft mir beim Niederländisch lernen bzw. welche Tipps kann ich geben?

Als erstes würde ich den NL - ganz schnell -Kurs machen und zwar mit den Livegesprächen. :+1:
und mich an den Sprachspielen beteiligen.

feste Redewendungen (die kann man ja hier prima auf dem Forum finden)

Ich möchte jetzt hier auch nicht alle Sachen wiederholen.

Ich lerne z. B. noch mit einem online-Kurs niederländisch. (Achtung: Im Zusammenhang mit dem Forum bringt der online-Kurs am meisten.)

Es ist gut, mehrere Eisen im Feuer zu haben. :slightly_smiling_face:

Es hilft auch, wenn man zu den einzelnen Wörtern die Gebärde kennt. Man lernt das Wort schneller und es hilft auch schwierige Wörter zu behalten. Das habe ich selbst festgestellt.

2 Like

Jouw tekst maakt moed Kitty! :+1::smiley:

Dat klopt! Het is precies zoals je het hebt geschreven.

Ik zal zien hoe ver ik kom volgend jaar. Ik kan het dialect van de Ostfriesen goed begrijpen, zonder dat te hebben begrepen.

2 Like

Goedendag en Een Gelukkig Nieuwjaar allemaal!
Dit is mijn eerste input dit jaar. Toevallig heb ik vandaag een bijzonder TED filmpje
in verband met deze thema gevonden. Het gaat niet direct over Nederlands of Duits
maar ik vind het toch nuttig om te delen. Geniet er van!

2 Like

Dank je. Moet ik wel eerst Engels leren… :wink:

1 Like

De essentie van haar betoog is dat je een vreemde taal niet als een kunst moet beschouwen die je 100% moet beheersen maar als een werktuig dat je helpt om je doel te bereiken. Bij een vreemde taal moet je niet op jezelf concentreren maar op je gesprekspartner. Als je je op het juiste taalgebruik concentreert én op je gesprekspartner zal je hersenen niet meer meedoen. Dus: wees niet bang voor fouten en concentreer op je partner.

6 Like

Goed idee! Dat is hoe we het doen. Hoe zei Humphrey Bogart tegen Ingrid Bergmann in Casablanca? Kijk in mijn ogen kleintje! "

1 Like

Casablanca op Nederlands! Dat zou ik graag bekijken. :grinning:

Interessant. Gerade bereite ich für morgen eine kleine Präsentation über Mehrsprachigkeit vor.

@Kitty
Die Frau unterrichtet die englische Sprache in Malaysia.
Kurz zusammengefasst: beachte eine neue Sprache nicht als Kunst, sondern als ein Werkzeug. Fehlerfrei sprechen ist nicht das Ziel einer Sprache, vielmehr geht es darum verstanden zu werden.

5 Like

Presentation = > Präsentation

2 Like

@Saylana

over schrijven sprak ze niet… dus fijn dat je dat corrigeert!

3 Like