Ein sehr zähes Schneewittchen

Für einen Schreibkurs für Texter musste ich mal den Anfang des Märchens Sneeuwwitje in möglichst zähem (aber grammatikalisch korrektem) Niederländisch erzählen. Das sah dann so aus …

Aldus ten paleize in de beslotenheid van haar privévertrekken tot de slotsom gekomen zijnde dat haar stiefdochter qua schoonheid een onaanvaardbaar hoge concurrentiefactor vormde, besloot de koningin, maar niet dan nadat zij haar spiegel nog een laatste maal geconsulteerd had, dat voornoemd persoon onverwijld geëlimineerd diende te worden. Het was nochtans van eminent belang dat haar gemaal – welke in casu het bewind voerde over het koninkrijk – nopens het desbetreffende snode en in genen dele te rechtvaardigen voornemen niet in kennis gesteld werd.

Eenmaal in het foreest aangekomen, alwaar hij het door de koningin beraamde plan de onschuldige maagd het leven te ontnemen ten uitvoer diende te brengen, werd de jager (in wezen een knaap nog en niet geheel ongevoelig voor de bekoringen van de jonkvrouwe met de kersenrode lippen en de ravenzwarte haren) door kwellende twijfels omtrent de juistheid van het onderhavig decreet overmand.

@Anne @Ulrike @Manfred @Juergen @Guenter @Christian @chris @Kalyana @Janine @Carina @Simone @Carmen

3 „Gefällt mir“

Wat een fraai taalgebruik, Alex :smiley:
Ik zou er graag in even mooie zinnen op antwoorden, maar daarvoor is het (voor mij) nog iets te vroeg…
Wellicht binnenkort een poging.
De mazzel! :wink:

3 „Gefällt mir“

Oh, dat is echt erg droog, Alex. :laughing: Heb je de tekst bedacht?

Ik had niet het idee gehad om het sprookje op die manier te vertellen.

Wat betekent ‘zäh’ eigenlijk in het Nederlands. Ik heb het woord ‘trocken’ nu net gebruikt.

Dit is een heel bijzondere manier, het spookje te vertellen (en ook te vertalen…), Alex. Heb je het compleet afgemaakt?

In principe is “taai = zäh” , Andrea. Maar ik heb geen idee, of “een taaie manier te schrijven” in het Nederlands kann.

1 „Gefällt mir“

Prachtig! Schitterend!! Ik mag deze heerlijke schrijfstijl wel :heart_eyes:

Alexandra bedoelt hier hoogstwaarschijnlijk dat het hierboven zo keurig uitgeschreven sprookje, wat indertijd door de gebroeders Grimm aan het papier is toevertrouwd, door de gehanteerde schrijfstijl zeer moeizaam, zo niet slepend te lezen zal zijn, zoals het u al opgevallen is.

1 „Gefällt mir“

Kitty, ich denke, das hat Andrea verstanden. Die Frage ist: Im Deutschen sagen wir dazu gern ‘zäher Schreibstil’ - kann man das im Niederländischen auch so sagen?

2 „Gefällt mir“

Uiteraard heb ik een grapje gemaakt door in dezelfde schrijfstijl te schrijven.:wink:

Het Duitse gebruik van ‘zäh’ kan ik mij wel voorstellen. Je kunt je met moeite door te tekst worstelen, alsof of een taaie weerstand moet overwinnen. Met name in recensies kun je ‘taaie schrijfstijl’ terugvinden, maar voor zover ik weet is dat geen echte Nederlandse uitdrukking.

Ik zou de schrijfstijl formeel en wat ouderwets noemen. Het wordt ook wel archaïsch taalgebruik genoemd, waar (opzettelijk) ouderwets wordt geschreven.

2 „Gefällt mir“

Het doet mij eminent deugd dat gij, waarde Kitty, de significatie van voornoemd epistel alsmede mijner overpeinzingen dienaangaande zo treffend en voorwaar eloquent wist te kenschetsen.

2 „Gefällt mir“

ein zäher Text --> een moeilijk leesbare tekst/een stroeve tekst

1 „Gefällt mir“

Ja, danke, Gabi. :slightly_smiling_face:

Dank je, Alex. Heb je het hele sprookje eigenlijk zo verteld? Of alleen dit deel?

Cool. :+1:

(Bislang) nur diesen ersten Teil, Andrea.

1 „Gefällt mir“

Heb je de taak moeilijk gevonden of vond je het leuk? :smiley:

Allebei :wink:

1 „Gefällt mir“