Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Ashim übt: Brief aan de gemeente

Geachte heer of mevrouw,

Ik schrijf deze brief om bezwaar te maken tegen het kappen van de bomen in mijn buurt. Ik kan begrijpen als de buren willen meer licht in hun woning hebben. Maar voor dit, is het niet nodig de hele bomen te kappen. De bomen kunnen ook deels gekapt worden.

De bomen bieden de kinderen in de buurt vogels, bloemen en de seizoenen te kijken en waar te nemen. Ook met de stijgende luchtvervuiling, hulpen de bomen voor een schoon lucht in de buurt. Ik hoop dat uw en de bewoners kunnen erover weer nadenken.

Dankuwel voor uw geduld om mijn brief te lezen.

Met vriendelijke groeten,
Ashim

Ik hoop dat iemand deze tekst kun verbeteren.

4 Like

Geachte heer of mevrouw,

Deze brief schrijf ik u om bezwaar te maken tegen het kappen van de bomen in mijn buurt. Het is mij duidelijk dat er buren zijn die meer licht in hun woning willen hebben. Maar hiervoor is het niet nodig om de hele bomen te kappen. Het terugsnoeien van de bomen is ook een optie.

De bomen zijn zeer waardevol voor de buurt; zo is het mogelijk voor kinderen om de verandering van de natuur gedurende de seizoenen waar te nemen. Buiten dat de bomen plaats bieden voor extra vogels in de buurt zorgen ze voor een schonere lucht.

Ik hoop dan ook dat u en de betreffende buren er nogmaals over na kunnen denken.

Met vriendelijke groeten,

** Ik probeer later nog iets uitgebreider te reageren **

8 Like

Hoi @ashimgiyanani,

Leuke tekst, maar zoals ik het zie, heb je al een oefenhoekje.
Daar kun je dan doorlopend nieuwe tekstjes posten en laten verbeteren. :slight_smile:

Groetjes,
Andrea

2 Like

Ik heb ook nog een suggestie. Sorry, misschien bemoei ik me er nu te veel mee en wilde je dit ook nog toevoegen.

Onderstaande zin werd verbeterd, maar deze zin in principe correct. Het is alleen beleefder om de zin niet met “ik” te beginnen.

Nog een suggestie met betrekking tot deze zin:

Je zou de zin ook als volgt kunnen verbeteren, zodat de verbeterde zin dichter bij de oorspronkelijke zin blijft.

Onderstaande zin was overigens grammaticaal gezien ook al goed. :slight_smile:

Ik snap dat sommige zinnen als ze worden aangepast misschien iets mooier klinken. Mij lijkt het echter in eerste instantie vooral belangrijk dat de grammatica en de inhoud kloppen en dat je de zinnen ook kunt begrijpen. Naar mijn mening waren deze oorspronkelijke zinnen al duidelijk genoeg.

Goed gedaan!

2 Like

Dankjewel Henk.

Ik heb de correcties genoteerd. Mooie zin constructie.

Buiten dat de bomen plaats bieden voor extra vogels in de buurt zorgen ze voor een schonere lucht.

ik heb nog een vraag hier, komt een comma of zo tussen de zin, b.v.

Buiten dat de bomen plaats bieden voor extra vogels in de buurt, zorgen ze voor een schonere lucht.

Bedankt @Andrea1

ik was al bang, hoe het onderwerp automatisch veranderd was, maar ik denk Alexandra heeft hem nog verbeterd.

1 Like

@Laila

ja, kloppt. Misschien wel ook in plaats van gekapt worden, kan ik worden gekapt gebruiken

1 Like

Helaas is het mij nog niet gelukt om uitgebreider te reageren. Ik was van plan om een versie te maken zoals ik die zou schrijven en inhoudelijk te reageren op de door jou geschreven brief.

Uiteraard is er ruimte voor verbetering in jouw brief, maar dat neemt niet weg dat jouw brief sowieso al duidelijk is.

1 Like

Precies! Dat is ook mogelijk.

Beste meneer Verbeek,

Ik moet vrijdag voor controle naar het ziekenhuis.
Hierdoor wil ik uw informeren, dat ik op vrijdag bij de opleiding niet aanwezig kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten

PS:ik hoop dat iemand de tekst verbeterd

Dat is een prima briefje. Ik hoop voor je dat het niet al te ernstig is.

Groet Peter

Dankjewel voor jouw hulp.

Neh, het is alleen een vorbeeldtekst. :wink:

1 Like

Nou dat Peter mijn eerste tekst heeft corrigeert, komt nog een middel-lang tekst. Let op

Geachte heer de Beer,

via deze brief wil ik graag, een verzoek doen om vier dagen te gaan werken.

Kort geleden, zijn we (ik en mijn vrouw) ouders geworden. Wij willen dat onze dochter Emma 3 dagen bij de kinderopvang blijft. Hiervoor, zouen we iedereen een dag per week thuis blijven.

Met andere medewerkers, legde ik om de geschikte vrije dag over. Ik vind dat de woensdag passt bij mij en de collega’s goed. Op de werkdagen, wil ik een uur vroeger beginnen en een uur later thuis gaan.

Graag wil ik met de nieuwe werkweek rooster zo snel mogelijk beginnen.

Ik hoop dat u akkord gaat met mijn verzoek.

Heb alvast een beginnetje gemaakt! Goed geschreven. Ben erg onder de indruk van jouw Nederlands, omdat Duits ook niet eens jouw moedetaal is. Ik moet nog twee zinnen verbeteren. Die verbeter ik later.

Geachte heer de De Beer,

Opmerking 1: Geachte heer De Beer. Maar: Jan de Beer. Als er geen voornaam staat, moet “De” met een hoofdletter.

via Via deze brief wil ik graag een verzoek doen om vier dagen te gaan werken.

Opmerking 2: In het Nederlands begint een brief in tegenstelling tot het Duits na de aanhef met een hoofdletter. De komma tussen “graag” en “verzoek” moet weg.

Kort geleden zijn we (mijn vrouw en ik) ouders geworden.

Opmerking 3: De komma tussen “kort geleden” en “zijn” moet weg.
Opmerking 4: “ik en mijn vrouw” is niet zo beleefd. Beter is: “mijn vrouw en ik”.

Wij willen dat onze dochter Emma 3 (beter: drie) dagen bij naar de kinderopvang blijft. gaat.

Hiervoor zouden we iedereen een dag per week thuis moeten blijven.

Opmerking 5: iedereen = everyone, ieder = each (of us)

Met andere medewerkers legde ik om de geschikte vrije dag over. heb ik overleg gehad over een geschikte vrije dag.

Opmerking 6: overleggen is niet trennbar (sorry, ik heb hier even het Duitse woord gebruikt). Dus: “ze heeft overlegd” OF “ze overlegde”. Maar in het Nederlands is “ze heeft overlegd” gangbaarder dan “ze overlegde”.

Ik vind dat de woensdag geschikt is / goed uit komt en de collega’s vinden het goed.

Opmerking 7: Ik denk dat je hier “bij mij past” schreef vanwege het Duitse “passt mir”. Maar in het Nederlands kun je “bij mij passen” niet op deze manier gebruiken.

Op (de) werkdagen wil ik een uur vroeger (beter: eerder) beginnen en een uur later thuis naar huis gaan

Opmerking 8: ik ga naar huis - nach Hause, thuis - ich bin zu Hause. Zo kun je het onthouden.
Komma tussen “werkdagen” en “wil” moet weg.

Graag wil ik met de het nieuwe werkweek werkrooster zo snel mogelijk beginnen.

Opmerking 9. Suggestie voor een zinsvolgorde die iets beter loopt: Graag wil ik zo snel mogelijk met het nieuwe werkrooster beginnen.

Ik hoop dat u akkoord gaat met mijn verzoek.

Opmerking 10: akkoord is dus met twee o’s.

@ashimgiyanani Ik heb de tekst nu helemaal gecorrigeerd. :slight_smile:
Alleen nog de twee eerste zinnen:

Nou dat Nu Peter mijn eerste tekst heeft corrigeert gecorrigeerd, komt nog (er) nu een middel-lang middellange tekst. Let op (Beter: […], heb ik nu een middellange tekst geschreven).

3 Like

dankjewel @Laila

Wij willen dat onze dochter Emma 3 (beter: drie ) dagen bij naar de kinderopvang blijft. gaat .

ja, ik heb tussen deze mogelijkheden gespeld en heb dan de verkeerde keuze gemaakt.

danke, ik weet het over iedereen, desondanks heb ik de fout gemaakt. :roll_eyes:

Dan is verbix niet altijd correct. Ik heb daar gekijken voor ik dit als trennbar werkwoord heb gebruikt.
http://www.verbix.com/webverbix/go.php?T1=overleggen&Submit=Go&D1=24&H1=124

1 Like

Oh sorry, nog een puntje. Over scheidbaar of niet scheidbaar: het hangt af van de klemtoon. In dit geval is het in ieder geval niet scheidbaar. Als de klemtoon op de eerste lettergreep (“over”) ligt is het wel scheidbaar. Dan heeft het werkwoord ook een andere betekenis.

Zie: https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/638/overleggen_overlegd_overgelegd/

Voor de duidelijkheid: trennbar is dus scheidbaar in het Nederlands. Ik heb even het Duitse woord gebruikt, omdat ik zo gewend ben geraakt aan het woord trennbar.

2 Like

Nur zur Info: Ich habe das andere Übungsthema soeben geschlossen. Das hier ist ab jetzt Ashims “offizielle” Übungsecke.

ik wil een opdracht proeven. het gaat om twee zinnen in een zin te combineeren met behulp van een voegwoord b.v. doordat/sinds/wanneer

 1. We ontdekten dat de gasleidingen niet in orde waren, doordat de kamer wordt niet warm en er kwam geen gas om te koken (gecorrigeerd)
  We ontdekten dat de gasleidingen niet in orde waren, doordat de kamer niet warm werd en er geen gas kwam om te koken

 2. Ja, ik ben al lang bezig met Nederlands te leren, sinds ik weet dat ik de inburgeringsexamens zou gaan doen

 3. Ja, we starten binnenkort met de verbouwing van het huis, wanneer we een toestemming van de gemeente krijgen.

 4. Ja, ik vind het leuk om naar Nederlandse liedjes te luisteren, nu dat ik ze goed kunnen begrijpen

 5. Nu, weet ik al waar ik jij vroeger heb gezien.

 6. Ja ik zorg de hele zomer voor de dieren van de buren, zolang ik nog fit ben en nog niet ziek ben.

 7. Hij gedroeg zich alsof hij een Prins was

 8. Ja, ik raak mij al gewend in deze groep, naarmate je aan de regels houdt.

 9. We zijn naar huis gegaan nadat de huwelijkspaar heeft gedanst.

 10. Ik leerde lezen en schrijven toen ik al 4 jaar oud was.

 11. Leo gaat in Engeland te studeren omdat hij wil Engelse literatuur studeren.

 12. Ik bal als iemand altijd overzich zelfs gaat praten

 13. Ja ik bel je als ik zodra een nieuws over Sarah’s baby heb gehoord

 14. We hebben elkaar leren kennen toen ik voor de tweede keer naar Muenster ben gekomen

Dankuwel voor jouw reactie
Ashim

Hoi Ashim

Dat is een beetje te veel tekst voor onze correctoren. Ik controleer je eerste zin even, okay?

Ik wil een opdracht laten controleren. Het gaat erom twee zinnen in één zin te combineren met behulp van een voegwoord, bijv. doordat/sinds/wanneer.

 1. We ontdekten dat de gasleidingen niet in orde waren, doordat de kamer niet warm werd en er geen gas kwam om te koken.

Ik zou hier zelf trouwens eerder omdat zeggen dan doordat.

Achte bitte auf die Reihenfolge der Satzteile. Die ändert sich, wenn man aus zwei Hauptsätzen mithilfe einer Konjunktion einen neuen Satz bildet.

4 Like

PS: Hier nog een een kleine tip:

Das passt nicht zusammen: entweder u (Sie) oder je (Du). Hier im Forum sind wir per Du, also:

Alvast bedankt voor je reactie.

Wenn du die Mitglieder als Gruppe ansprichst (du weißt ja nicht, wer reagiert) ist es üblich, die “ihr”-Form zu wählen: jullie.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

1 Like