Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Zoek de fouten (Nederlands)

Verena (17)

„Ziezo, het stopcontact is gerepareerd,“ zei de klusjesman en meteen zaten we in het donker.
Zeker een stop gesprongen“, zei onze altijd grappige Gerrit.

Freyja 17

„Ziezo de stopcontact is gerepareerd,“ zei de klusjesman en meteen zaten we in het donker.
Zeker een stop gesprongen,“ zei onze altijd grappige Gerrit.

Tijd voor de oplossing van zin 18:

Bedankt voor jullie inzendingen.
Het is steeds weer leuk om te kijken wat er voor oplossingen binnenkomen.

Deze zin had veel fouten en veel daarvan werden gevonden.

Laten we maar eens kijken wat er zoal „niet pluis“ was.

  • „Ziezo, de[1] stopcontact is gerepatrieerd[2],“ zij[3] de klusjesman en met een]4] zaten we in het donkere[5]. „Zieker[6] een stop gesprongen,“ zij[7] ons[8] al tijd[9] grappige Gerrit.

[1] de => het

[2] gerepatrieerd => gerepareerd (repareren)

[3] zij => zei

[4] met een => meteen (= direct, ogenblikkelijk)

[5] het dondere => het donker (=weinig of zonder licht) maar: Het donkere huis . De dondere kamer.

[6] Zieker => Zeker

[7] zij => zei

]8] ons => onze

[9] al tijd => altijd (voortdurend, onophoudelijk)
:grinning:

5 Like