Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Wortdomino - woorddomino

de vormfout

1 Like

de foutmelding

1 Like

De meldingsplicht

1 Like

het plichtsgevoel

1 Like

het gevoelsleven

2 Like

het gevoelsleven

1 Like

de levenservaring

de ervaringsuitwisseling

het uitwisselingsprogramma

het programmaboek

de boekhandel

de handelsagent

de agentenopleiding

het opleidingscentrum

Een centrumfunctie (van een stadskern, hoofdstad etc.)

de functiegroep

de groepsfoto

het fototoestel

het toestelturnen

de turnoefening