Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Wortdomino - woorddomino

de poortwachter

de wachtpost

1 Like

Het postadres

De adreslijst

1 Like

Het lijstnummer

1 Like

Het nummerbord

1 Like

Het bordspel

Het spelverloop

1 Like

De verloopdatum

1 Like

De datumstempel

1 Like

De stempelkaart

Het kaartenhuis

1 Like

Het huiswerk

1 Like

Het werkstation

1 Like

Het stationgebouw

1 Like

Für @VerenaE

Volgens mijn (oud ) Van Dale Groot woordenboek moet het stationsgebouw zijn :thinking:

het gebouwbeheer

2 Like

Voor @Rike Mmh, ik heb hier gekeken:https://woordenlijst.org/#/?q=stationgebouw :thinking: Misschien bestaan er allebei?

1 Like

Volgens mij klopt stationgebouw niet. Nog nooit gehoord/gelezen. Het is ook stationshal.

Klopt Toetje.

Tot nu toe was alleen “stationsgebouw” correct (o.a. Woordenlijst 1954).
In de huidige officiële woordenlijst staat vreemd genoeg ook “stationgebouw” en soortgelijke samenstellingen.
Beide spellingen zijn dus correct.

(De tijdgeest zal wel weer een spelletje met ons spelen.)
:grinning:

De beheersmaatschappij (volgens de Woordenlijst ook beheermaatschappij, zonder s !!!):roll_eyes:

2 Like

de maatschappijvorm