Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Wortdomino - woorddomino

het huisadres

het adresboek

de boekomslag

het omslagartikel

het artikelnummer

het nummerbord

het bordpapier

de papierwinkel (de administratieve rompslomp)

de winkelruimte

het ruimteschip

de schipbrug (brug die niet rust op pijlers maar wordt gedragen door boten)

2 Like

de brugleuning

de leuningstoel

de stoelendans

:de: die Reise nach Jerusalem
:uk: musical chairs

de dansschool

1 Like

de schoolarts

de artspraktijk

de praktijkkandidaat

bovenhoofd

hoofdletter