Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Taal-enquête voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland

Hier is een berichtje voor de Nederlanders en Vlamingen die in Duitsland wonen. Het komt via het Meertens Instituut en ik deel het graag met jullie:


Taalwetenschappers van het Amsterdamse Meertens Instituut hebben, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.

Wil je meedoen?

De enquête is te vinden onder:

https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/179127/lang-nl

Meer informatie?

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite

Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden:

Burgerwetenschapper worden?

De projectgroep is tevens op zoek naar medewerkers die bereid zijn om de rol van ‘burgerwetenschapper’ of ‘citizen scientist’ op zich te nemen en namens ons in het buitenland een netwerk van emigranten aan te leggen waarbinnen de enquête kan worden verspreid, bijvoorbeeld onder ouderen die niet gemakkelijk toegang hebben tot internet, of onder jongeren die slechts weinig of helemaal geen Nederlands spreken.

Wie als burgerwetenschapper mee wil helpen om het onderzoek vorm te geven, kan een berichtje sturen aan projectleider Nicoline van der Sijs.

Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor overige vragen en opmerkingen.