Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Streit NL-Sprachreform 1996: pannekoek oder pannenkoek

Hoihoi,

Zuerst auf Niederländisch:

Gisteren 25 jaar geleden is er door het toenmalige kabinet behoorlijk gediscussieerd over een verandering van de spelling van de Nederlandse taal. Nederlandse bewindslieden waren niet werkelijk overtuigd van de nieuwe regels, maar doordat België al had ingestemd, besloot men dat men in Nederland wel mee moest. Dit is openbaar geworden nadat het Nationaal Archief deze informatie 25 jaar lang geheim heeft moeten houden.

Pannekoek wordt pannenkoek

Eén van de discussiepunten was het woord „pannekoek“. Volgens de nieuwe regels moest hier een -n aan worden toegevoegd: pannenkoek. De achterliggende gedachte was dat „panne“ geen woord op zich is (tenminste niet in relatie tot „de pan“). Woorden als groentesoep zouden toekomstig echter wel zonder tussen-n blijven, omdat „groente“ een bestaand woord is (en bovendien een meervoudsvorm met -s (en ook -n) heeft: groentes en groenten).

Ook pannekoek blijft

Zelf zat ik toen op school en ik kan me herinneren dat enkele leraren er niet blij mee waren omdat ze vonden dat ze het niet goed konden uitleggen. Bovenstaande is in ieder geval de officiële spelling, maar in niet-officiële spellingsoverzichten zul je ook pannekoek nog steeds terugvinden.

Und jetzt auf Deutsch:

Gestern vor 25 Jahren beriet das damalige Kabinett über eine Änderung der Rechtschreibung der niederländischen Sprache. Die niederländischen Minister waren von den neuen Regeln nicht wirklich überzeugt, aber da Belgien ihnen bereits zugestimmt hatte, wurde beschlossen, dass die Niederlande mitmachen mussten. Dies wurde der Öffentlichkeit bekannt, nachdem die Nationalarchive diese Informationen 25 Jahre lang geheim halten mussten.

Pfannkuchen wird Pfannkuchen

Einer der Diskussionspunkte war das Wort pannekoek. Nach den neuen Regeln musste ein -n angehängt werden: pannenkoek. Die Idee dahinter war, dass panne kein eigenständiges Wort ist (zumindest nicht im Zusammenhang mit „die Pfanne“). Wörter wie groentesoep würden jedoch auch in Zukunft ohne eingefügtes -n bleiben, denn groente ist ein bestehendes Wort (und hat außerdem eine Pluralform mit -s (und auch -n): groentes und groenten).

Auch pannekoek bleibt

Ich war damals selbst in der Schule und kann mich daran erinnern, dass einige Lehrer*innen nicht glücklich darüber waren, weil sie dachten, sie könnten es nicht richtig erklären. Auf jeden Fall ist die obige Schreibweise die offizielle, aber in inoffiziellen Rechtschreiblisten findet man immer noch pannekoek.

Bronnen / Quellen:
NOS
Onze Taal

4 „Gefällt mir“

Dus… er waren alleen enkele woorden die een nieuwe spelling bekwamen en niet zo grootschalig als de Duitse Rechtschreibreform van 1996?

Om die vraag te beantwoorden, moest ik even op wat Nederlandstalige en Duitstalige websites kijken. Ik ken de veranderingen zo niet uit mijn hoofd. Het lijkt erop dat het Duits grotere veranderingen kende.

Wat het Nederlands betreft, vond ik de volgende bronnen:
Wiki: Spellingsbesluit
Site van de overheid: Spellingsbesluit

Op die laatste site kun je onder punt „5.1.1. De tussenletter -n-“ aan de hand van de uitzonderingen goed zien, waarom de tussen-n voor ophef zorgde. :sweat_smile:

2 „Gefällt mir“

Beste Ralf,

Heel leuk dat je ons dit grappige voorbeeld geeft. Maak je geen zorgen over de duitse hervormingen: Zolang ze het hoofdlettergebruik in het Duits niet afschaffen, is het toch allemaal onzin.

„Pannekoek“ of „pannenkoek“??? Dat doet me in het Duits denken aan „Semmelknödel“ of aan „Semmelnknödeln“???

:

:
.

2 „Gefällt mir“

:sweat_smile: De Beierse tussen-n en plural-n…