Sozialstaat Niederlande

Dit wil ik de Duitsertjes onder ons graag onder de neus wrijven (lief bedoeld), maar nu niet allemaal tegelijk naar Nederland verhuizen. :wink:

5 „Gefällt mir“

Hallo Hans! Een voorbeeld: als je een cochlea implantaat nodig hebt, krijg je als volwassen mens in Nederland máár 1 implantaat ook als je op beide oren doof bent. In dat geval kan je de richting waar geluiden vandaan komen niet bepalen. Het tweede implantaat moet je zelf betalen (in Duitsland kost dat ongeveer € 40.000 incl. nazorg, het zal in NL wat goedkoper kunnen zijn). In Duitsland is het de regel dat iedereen twee implantaten krijgt als degene tweezijdig doof is en er geen contra-indicatie is. Men moet wel aan een bepaalde grens van doofheid voldoen.
Dat maakt de sociale verzekeing duur in Duitsland.
Niet iedereen betaalt voor zijn pensioensverzekering in Duitsland: ambtenaren hoeven nog steeds geen bijdrage aan hun pensioenverzekering te betalen, hoewel het systeem dringend gereformeerd moet worden.
Mogelijk ben ik abuis over het een of andere verschil tussen de systemen.
Als je een hoog pensioen krijgt en daartegen de kosten van levensonderhoud hoog zijn moet je sparen. Andersom ook bij een lager pensioen en lagere kosten van levensonderhoud.
Het is dus een beetje appels met peren vergelijken.

4 „Gefällt mir“

Hoi, ik geef jullie alle twee een beetje gelijk. En niet vergeten, ambtenaren (echte “Beamte” dus, niet iedereen, die bij de overheid werkt is een “Beamte”, het merendeel is gewoon werknemer) zijn gewoon geen onderdeel van de pensionsverzekering - ze betalen geen bijdrage in en ze worden er ook niet van betaald. Hun pensioen wordt direct door hun (voormalige) werkgever betaald - dus gemeente, provincie en zo.

Het systeem in Nederland is totaal anders, en hier en daar zou je niet van de “Grundrente” kunnen leven. Ook in Nederland moet je nog privé voor een pensioen zorgen. In Duitsland heb je de “Grundsicherung” - dit is moeilijker omdat je het moet aanvragen, maar het resulaat is bijna het zelfde. En het ziekkenfonds systeem is nog eens een heel ander verhaal. In Nederland is het vrij goedkoop als je voor een basisverzekering kiest, maar zo als Dirk aangeeft, is de prestatie van jouw verzekering dan ook laag. En zo iets bestaat in Duitsland niet, dus daarom is het duur(der)….

3 „Gefällt mir“

De meeste zijn gewoon werknemer
Of
Het merendeel (Het grootste deel) is gewoon werknemer / Meerendeels zijn het gewone werknemers

1 „Gefällt mir“

Even ter correctie :wink:

Verder zeg je er terecht bij dat deze regeling over volwassenen gaat, voor kinderen zijn andere regels waarmee wel 2 cochleair implantaten (afgekort CI’s) vergoed kunnen worden.

De systemen in Nederland en in Duitsland zijn (voor zover ik weet) gewoon verschillend opgebouwd, maar ik zou niet willen zeggen dat het ene altijd beter is dan het andere :wink:

1 „Gefällt mir“

Hier is het de koffiehoek en ik wilde niet te diep ingaan over dit thema en vaststellen dat er in vergelijking met Nederland hier in Duitsland nog genoeg schrijnende gevallen zijn van oudere mensen die onder erbarmelijke toestanden leven en aangewezen zijn op ondersteuning van de staat, maar niet weten waar ze het vandaan moeten halen.
Wat dat betreft woont men in Nederland toch wel een stukje makkelijker, één keer een formulier invullen en onder normale omstandigheden krijg je na je pensioengerechtigde leeftijd elke maand een bedrag waarvan je kan leven zonder steeds weer te moeten aankloppen bij de destbetreffende instanties.
Jarenlang zat ik in het bestuur van de AWO op lokaal niveau en bezocht veel oudere mensen die betroffen waren van dit euvel en weet dus waarover ik af en toe praat.

3 „Gefällt mir“

Lieve Hans,

ik heb net het wettelijke pensioen in Nederlan bekeken, en ik heb mijn twijfels er over, dat je van ie bedrag overal in Nederland fatsoenlijk kann leven.

Wij kunnen natuurlijk de systemen niet vergelijken, Nederland is behoorlijk kleiner en de ondersteuning van de staat compleet anders. Het zou in Duitsland nooit gebeuren, dat een deurwaarder een Familie de deur kann uitzetten, zonder dat zij weten waar naar toe. Ik heb dit in Nederland mee gemaakt en was meer dan geschokken. Dus, er is overal dit en dat.

Waneer je pensioen in Duitsland te laag is, kann je “Grundsicherung” aanvragen. Dit betekent, dat je huur en bijkomende kosten worden betaalt (tot aan een grens, en de grens verschilt, afhakelijk van waar je woont, bepaalt een gemeente hoe duur een flat mag zijn), verder heb je recht op 424 € en misschien nog iets meer, ben je bv ziek.

Helaas vinden het veel mensen op leeftijd eng om hulp te vragen. En dan hebben zij alleen maar een lage pensioen.

Ik will niet beweren, dat 424 € veel geld is. Maar je hebt er recht op, en in erbarmelijke toestande zit daaan niet meteen….

Ik zeg tegen vele nog werkende mensen: zorg voor een goed pensioen, want je zult meestal teleurgesteld zijn over het netto bedrag. Dat zal in Nederland niet anders zijn. Ik krijg behalve mijn duitse Rente nog een kleine AOW uit Nederland. Maar het sparen is niet makkelijk als je 0% rendite krijgt…En niet iedereen heeft een hoog salaris. En vrouwen die kinderen krijgen hebben het nog moeilijker. Misschien is het in Nederland beter.

1 „Gefällt mir“

Beste Gabi en Dirk, goed dat jullie gereageerd hebben, voor een reactie van mijn kant is momenteel echter te weinig tijd vanwege onze vakantievoorbereidingen. Als ik op de plaats van bestemming ben, zal ik graag nog een keertje wat gaan schrijven over dit thema.

Heb je in Nederland ook alleen maar AOW (ook al is het de complete) ben je zeker nauewlijks aan de betere kant. Krijg je in Duitsland geen hoge pensioen (geen 45 jaar gewerkt en/of geen hoge salaris gehad) moet je privé sparen en in Nederland dus ook.

1 „Gefällt mir“

Vele staten in Europa willen de indirecte loonkosten laag houden en nog een beetje meer bezuinigen, Meestal gaat het op kosten van de werknemers. In Duitsland werd bij verhogingen van de kosten voor het ziekenfonds de verhoging niet meer door de werkgevers betaald maar alleen door de werknemers. Dat is nu veranderd. De ziekenfondsen (Krankenkassen) betalen in vele gevallen niet meer. Hoe het in Nederland is weet ik niet… Maar het is wel opvallend dat in vele Landen in Europa (en daarbuiten waarschijnlijk ook) de mensen tegen de bezuinigingen van de sociale voorzieningen protesteren. Ook in Zweden hebben de gepensioneerden geprotesteerd. Deze groep is in bijna alle landen het eerst van bezuinigingen getroffen.
Sorry, hier houd ik op.voor het een heel boek wordt.En voor je gezondheid is het beter jezelf niet zo op te winden.:rage::boom:

2 „Gefällt mir“