Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Soja Regenwald

Gibt es jemanden in diesem Blog, der mir mit dem Satz zwischen den Pfeilen helfen könnte? Den Rest gab ich nur für den Kontext an. Es stammt aus einem langen Text, der sich mit der Geschichte von Soja im Zusammenhang mit dem gefährdeten Regenwald befasst. Es gelingt mir nicht daraus einen guten holländischen Satz zu machen.

Immerhin stimmt es, dass Sojaeiweiß an Schweine verfüttert wird, aber für die Produktion von Viehfutter lohnt sich der Sojaanbau nie und nimmer. Die Bohne ist in erster Linie eine Ölfrucht mit einem Ölgehalt von 20 Prozent. Das Öl ist wertvoller als der eiweißhaltige Rückstand der Extraktion (Expeller oder Schrot), der noch extra bearbeitet werden muss, bevor man ihn überhaupt verfüttern kann.

Bevor 2006 das meist billige Palmöl – wegen des subventionierten Booms „klimaschonender“ Palmölkraft – Klein – Kraftwerke (Slogan: „100 Prozent Naturstrom“) und der Verwendung in „Biodiesel“ - das Sojaöl in den weltweiten Produktionsmengen überholte, war das bei uns kaum bekannte Sojaöl das wichtigste Pflanzenöl der Welt.<<

Voordat in 2006 de meestal goedkope palmolie - vanwege de gesubsidieerde boom van „klimaatvriendelijke“ palmoliekracht - kleine - krachtcentrales (slogan: „100 procent natuurlijke kracht“) en het gebruik in „biodiesel“ - overtrof sojabonenolie in de wereldwijde productiehoeveelheden, de door ons nauwelijks bekende sojaolie was de belangrijkste plantaardige olie in de wereld.<<

4 Like

Even voor de goede orde, Piet: dit is geen blog, maar een forum :wink:

1 Like

Ik vind het nog altijd geen lekker lopende zin. Misschien moet de zin wel helemaal omgegooid worden. Misschien past alles ook niet goed in een zin. (Mijn ervaring: hoe knapper de wetenschappers hoe meer de eigenschap om zoveel mogelijk in een zin te stoppen. Sadko G. Solinski spande tot dusverre de kroon met 162 woorden.

1 Like

…misschien een beetje sojaolie erbij doen, loopt die misschien vlotter ! :smiley:

1 Like

Bevor 2006 das meist billige Palmöl – wegen des subventionierten Booms „klimaschonender“ Palmölkraft – Klein – Kraftwerke (Slogan: „100 Prozent Naturstrom“) und der Verwendung in „Biodiesel“ - das Sojaöl in den weltweiten Produktionsmengen überholte, war das bei uns kaum bekannte Sojaöl das wichtigste Pflanzenöl der Welt.<<

Voordat in 2006 de wereldwijde productie van de destijds meestal goedkope palmolie vanwege de gesubsidieerde boom aan „milieuvriendelijke“, op palmolie gestookte kleinschalige electriciteitscentrales (reclametekst: „100% natuurlijke stroom“), alsmede als gevolg van het gebruik als „biodiesel“, de productie van sojaolie voorbijstreefde, was deze bij ons nauwelijks bekende sojaolie de belangrijkste plantaardige olie op de wereldmarkt.

Als je het tenminste per se in één zin wilt houden.
Voor boom kun je ook „wildgroei“ schrijven, maar dat klinkt dan duidelijk negatief en past minder in de op feiten gerichte tekst.

1 Like

Moet het niet eigenlijk „gerichtte“ zijn?

Nee, dat was geen foutje van mij. De regel is dat het verbogen voltooid deelwoord altijd zo eenvoudig mogelijk wordt geschreven, dus juist nooit eindigt op -tte of -dde,
terwijl de verleden tijd van datzelfde werkwoord dat wel doet.

het gerichte schot - hij richtte op de schietschijf.
het gelande vliegtuig - het landde op Schiphol.

1 Like

Wow! Bedankt. :grinning:

Het verbod geldt, voor alle duidelijkheid, niet voor een voorbeeld als „de afgezette premier“. Dat is wel met -tte. Het verbod gaat om werkwoorden met een medeklinker voor die slot-t of slot-d.
Hier kun je het ook niet anders schrijven zonder dat de uitspraak anders wordt (niet: de afgezete …)

Ja, dat blijkt het punt te zijn waar ik fout zat. Heel erg bedankt, weer iets bijgeleerd.