Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Rijtjes van begrippen die ergens met elkaar te maken hebben

En verder gaat het nog met:

de krachtbank
de krachtbron
krachtdadig
de krachtmeting