Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Hulp nodig

Voor mijn cursus NL ben ik een korte verhaal aan het vertalen. Er is een korte zin voor die ik nog de beste vertaling zoek:

…,als ob er sich auf etwas zu besinnen suchte.
…,alsof hij iets te herdenken zoekte. ???
…,alsof hij iets probeerde te herinneren. ???

Alvast bedankt
Horst

Zoekte = zocht
De tweede zin is een prima vertaling.
Alsof hij ergens over nadacht Kan misschien ook.

3 Like