Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Hallo allemaal, mijn naam is Piet

Deutsch
Hallo zusammen : Mein Name ist Piet und ich bin der Webmaster von der niederländischen Version der EULE Website. Wöchentlich übersetze ich den Beitrag für Deutschland Kultur Radio und daneben die EULE-Spiegel, die unregelmäßig das Licht der Welt erblicken. Es ist also oft Einbahnverkehr vom Deutsch ins Niederländisch. In der Schule war die niederländische Sprache mein Lieblingsfach und Deutsch war das Gegenteil. 1981 ging ich für ein Jahr nach Berlin, wo die Abneigung gegen die deutsche Sprache verschwand. Ich arbeite daher heute auf ehrenamtlicher Basis für das EU.L.E. – Institut. Das wurde im Jahre 1994 gegründet mit dem Ziel , die Fülle an Informationen und widersprüchlichen Empfehlungen im Bereich Ernährung zu analysieren und öffentlich zugänglich zu machen. In erster Linie ist der Wunsch nach Unabhängigkeit, Freiheit von Ideologie, Berücksichtigung von Lebensmitteln, wissenschaftlichen Studien und Ernährungsberatung. Ein interdisziplinäres Team aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen prüft den Wust an trockenen Daten und wandelt ihn mit spitzer Feder in für jedermann gut lesbare Artikel um. So können Zusammenhänge aufgedeckt werden, die die Leser des EU.L.E.N-SPIEGELs immer wieder faszinieren.

Für mich gab es eine Spezialisierung für Ernährung im Allgemeinen und die zugrunde liegenden Ursachen von Eßstörungen, Über- und Untergewicht, Bienensterben und Einiges mehr. Ich habe die Wissenschaft in meinem Herz geschlossen.

Nederlands
Hallo allemaal; Ik heet Piet en ben webmaster van Nederlandstalige versie van de Eule-site. Ik vertaal de wekelijkse bijdrage aan Deutschland Kultur Radio en daarnaast de Eulenspiegels die op onregelmatige tijden het levenslicht zien. Het is dus vaak eenrichtingsverkeer; vanuit het Duits naar het Nederlands. Op school was Nederlands mijn lievelingsvak en het Duits het tegenovergestelde. In 1981 ben ik een jaar in Berlijn gaan wonen waar de aversie tegen het Duits geweken is. Ik werk dus op vrijwillige basis voor de EU.L.E. - vereniging die in 1994 opgericht werd en zich ten doel stelt, de overvloed aan informatie en tegenstrijdige aanbevelingen op het gebied van de voeding te analyseren en publiekelijk toegankelijk te maken. Voorop staat de wens naar onafhankelijke, van iedere ideologie gevrijwaarde, beschouwing van levensmiddelen, wetenschappelijke studies en voedingsadviezen. Een interdisciplinair team vanuit de meest uiteenlopende vakrichtingen controleert de stroom aan droge informatie en transformeert die om tot puntige, voor iedereen goed leesbare artikelen. Zo kunnen samenhangen getoond worden die de lezers van EU.L.E.N.-SPIEGELS steeds opnieuw zullen fascineren.

Voor mijzelf is er een specialisatie gegroeid voor voeding in het algemeen en onderliggende oorzaken van eetstoornissen, over- en ondergewicht, bijensterfte en nog wat meer. Ik heb de Wetenschap in mijn hart gesloten.

8 Like

Van harte welkom Piet. Fijn dat je je even voorstelt. In dit licht snappen we je verzoek ook beter :slight_smile:

Voeding is uitermate complex thema. Spannend dat je je daarmee bezig houdt.

1 Like

Welkom Piet, spannend onderwerp!

Groetjes
Gabi

2 Like

Welkom ook van mij Piet :slight_smile:

1 Like

Van harte welkom ook namens mij, Piet!

De bijensterfte vind ik een interessant onderwerp. In mijn eigen tuintje wil ik ervoor zorgen dat bijen het goed hebben en er genoeg (wilde) bloemen aantreffen. Ook wil ik dit voorjaar een “insectenhotel” bouwen.

Veel succes met je werk!

Hartelijke groeten,

Ralf

3 Like

Ik heb onlangs onderzocht wanneer de uitgestorven of verdwenen soorten bijen van de Nederlandse Rode Lijst voor het laatst zijn waargenomen. Daar staan soorten op die voor het laatst gespot zijn in 1818 […] en de meeste zijn voor het laatst gezien tussen 1818 en 1960. De laatste jaren zijn 5 nieuwe soorten waargenomen. Het EIS is verantwoordelijk voor de samenstelling van de Rode Lijst en wijdt het uitsterven van deze 50 soorten aan de moderne landbouw en de gewasbeschermingsmiddelen, neonicotinoiden. Deze kregen echter pas in 2001 toelating terwijl de bijensterfte al in 1983 plaats vond. Ik heb de Eulenspiegel over deze bijensterfte vertaald en deze is gratis te downloaden via euleev.nl. Ik ben webmaster van de Nederlandstalige versie van das-euleev.de.

2 Like