Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Flüchtigkeitsfehler auf Niederländisch?

So kannst du das nicht sagen, Freyja. Es wäre wohl “de aan vluchtigheid te wijten fout”. Aber ich glaube nicht, dass das umgangsprachlich jemand sagen würde. Es wäre wohl eher einfach “o ja, gewoon een spelfout”.

2 Like

Ja, er zijn typefouten (Tippfehler) en spelfouten (Rechtschreibfehler).

1 Like

ik zie ook vaak de vertaling “administratieve fouten” voor “Flūchtigkeitsfehler”. Is dit gebruikelijk?

Er zijn nogal wat foutsoorten op te noemen:
Schrijffout (pen);
Typefouten/tikfouten (schrijfmachine/toesenbord)
Spelfouten (niet geaccepteerde spelling)
Taalfouten (grammaticale fouten)
Fouten door slordigheid, haast, etc.
Onbekendheid met de taalconventies.
Schrijven in een onbekende taal:roll_eyes:

PS Daaraan kan nog worden toegevoegd: de verschrijving (door onoplettendheid, maar bij declaraties en belastingaangiften is boze opzet is niet altijd uit te sluiten.)

3 Like

Hoi Leon-art,
Nee dat is niet juist, lijkt me.
Bij “adminstratieve fouten” gaat het om fouten in de boekhouding, etc. van een bedrijf of instelling.
Fouten in gesproken en geschreven taal, spelfouten, grammaticale fouten kan je geen “administratieve fouten” noemen. Het zijn eerder vergissingen door haast, slordigheid, tikfouten (verkeerde toetsaanslagen) , gehannes met knip-, kopieer- en plakwerk.

3 Like

oké, bedankt voor de opheldering

1 Like

Danke für den Hinweis Gabi! :blush: Auf Niederländisch hört sich die Übersetzung komisch an.
Flüchtigkeitsfehler kommt jedoch in meinem Sprachgebrauch durchaus vor.

Die zijn al (inclusief de opmerkingen van Gabi en Andrea) enkele namen voor verschillende fouten.
Dank aan jullie drie. :+1::blush:

In meinem Sprachgebrauch auch, Freyja. Ich meinte mehr die gestelzte Übersetzung ins Niederländische…

Flüchtigkeitsfehler würde ich im Niederländischen als slordigheidsfouten (Einzahl: slordigheidsfout) bezeichnen.

PS: Ich habe dieses Thema in einen eigenen Thread verschoben.

4 Like