Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Ernaar of daarnaar?

Ik loop naar mijn huis. Loop ik „ernaar“ of „daarnaar“ ? Ik zoek alweer mijn bril. Ik zoek „ernaar“? Het Duits kent alleen „darhin“ of „darnach“: ich gehe darhin und ich suche darnach.

1 Like

----ich gehe dahin und ich suche danach

sagt mir mein Sprachgefühl, obwohl niederländisch meine Muttersprache ist.

Ik loop naar mijn huis toe (ik loop ernaar toe) en ik zoek m’n bril (ik zoek daarnaar).

Graag hoor ik van anderen of mijn gevoel mij bedriegt of niet :astonished: :flushed:

3 Like

Natürlich dahin und danach. Ich fange schon zu kauderwelschen an (wegen daar) :unamused:

„Darnach“ ist aber tatsächlich auch eine ältere Schreibweise für „danach“ und sogar noch im Duden zu finden :wink:
Kun je in plaats van “Ik loop ernaar toe” misschien ook zeggen “Ik loop daarheen” ? :thinking: Das wäre dann eine direkte Übersetzung für “dahin”.

1 Like

Antwoord: ik zou zeggen: ja
maar vraag de experten

Ik loop erheen.

Ja :slight_smile: :eyeglasses:

4 Like

Das ist jetzt die muttersprachliche Expertinnen-Synthese :sweat_smile:

1 Like

Es ist auch nicht so einfach zu erklären … :wink:

Daar is mijn huis → ik loop erheen (oder: er naar toe)

Ik loop daarheen ist an sich nicht per se falsch, aber damit betont man den Ort, wo man hingeht:

Ich gehe zu MEINEM Haus (und nicht zu dem des Nachbarn, zum Beispiel, oder zu dem meiner Oma …)

Macht es das etwas deutlicher?

2 Like

Vielleicht.
Wäre die Übersetzung von dahin (eher örtlich nahe) aber nicht dorthin (eher örtlich entfernter): nach daarheen, maar niet erheen möglich??

Nee, das passt leider nicht. Erheen ist im Niederländischen immer unbetont.

Man kann das wahrscheinlich nicht immer 1:1 übersetzen, aber mir scheint, dass man im Deutschen tendenziell für „erheen“ und „er naar toe“ einfach „hin“ sagen würde. Da ist mein Haus - ich gehe hin.

1 Like

„naar … heen“ lijkt mij niet goed Nederlands.
„Heen is dood“ heb ik dan bij gelegenheid al gehoord.

„Ik ga daarheen“ legt de accent op een directie zonder doelpunt. Als het over plekken en mensen dus een doel gaat zou ik beter „daar naar toe“ zeggen.

Nog een woordje:
Meestal is er weinig verschil tussen : " daar " en " er ."
Wel wijst " Daar " sterker dan " er " op een locatie. Op de vraag: Waar? past alleen Daar! „Er“ past dan niet.)

 • erheen = daarheen
  Mijn huis. Ik loop erheen. (nadruk meer op het lopen dan op mijn huis )
  Mijn huis. Ik loop daarheen. (nadruk op mijn huis )

Zo ook bij:

 • ernaar toe = daarnaar toe
  Mijn huis. Ik ga ernaar toe. = Ik ga daarnaar toe. (daarnaar: niet naar een ander huis.)
 • ernaar = daarnaar
  Mijn bril. Ik zoek ernaar. = Ik zoek daarnaar. (daarnaar: niet naar mijn schoenen.)
  :grinning:
4 Like

Sorry Taja, ik weet niet waar je dat hebt opgepikt, maar „ik ga ergens heen“ is prima Nederlands.

2 Like

Ja, er is een zegswijze waarmee dat wordt bedoeld.
Er zijn veel uitdrukkingen voor „dood gaan“ / „overleden zijn“.
Een zegswijze met het woord „heen“ (=ergens naar toe gaan) is: de constructie met het hulpwerkwoord „zijn“: „zijn heengegaan“
Als iemand „is heengegaan“, of sterker nog „van ons is heengegaan“ dan bedoeld men: Hij/zij is/zijn overleden/dood.
Maar verder kun je zonder problemen overal naar toe gaan/ ergens heengaan.
Gelukkig maar.

3 Like

Om het einde van je borreltijd aan te kondigen, wordt ook vaak gezegd…

Nog één, dan gaan we (ga ik) heen :beer:

Dat heeft dan weer niets met de dood te maken :grin:

1 Like

Hoewel, het na borreluurtjes wel oppassen is voor Magere Hein.
Waarschijnlijk is de zegswijze „Ik ben heengegaan“ regionaal ('t noorden) heel gewoon, m’n schoonmoeder zei dat altijd zo. Als westerling vond ik dat maar gek. hi.

1 Like