Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Een kleine + getal

Ik lees / hoor soms de uitdrukking : " een kleine…" waarachter een getal wordt geschreven.

Bijv. Een kleine twee jaar geleden
Maar het wordt ook gebruikt met grote getallen : Ik heb een kleine 200 ha land

Is er een Duits pendant voor?
Is het een bewust understatement ?

Ik ben benieuwd :slight_smile:

7 Like

Ich würde das in dem Zusammenhang mit „knapp“ übersetzen. „Vor knapp zwei Jahren“ etc.

9 Like

Es bedeutet “etwas weniger” (knapp, fast, beinahe). Das genaue Gegenteil ist das Wörtchen “ruim”. Es bedeutet nämlich etwas mehr. “Ruim een uur” bedeutet eine “gute Stunde” (etwas mehr als eine Stunde).

7 Like

Bedankt @Oliver en @Nicolas :slight_smile:

Graag gedaan :slightly_smiling_face:

1 Like