Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

....dus kan moet wel lukken?

Iets zou eigenlijk beter zijn, maar is op dit moment niet mogelijk. Voor een tijdelijke oplossing is er dan iets bedacht geworden.

Samenvattend kreeg ik dan de antwoord:

“…, dus kan moet wel lukken!”

Waarom worden hier twee werkwoorden gebruikt? Ik dacht

… dit moet wel lukken of …,dus moet het lukken moet juist zijn.

Maar hoe zou je in deze context “… dus kan moet wel lukken!” vertalen?

1 Like

“Dus kan moet wel lukken” is geen correct Nederlands. Dus misschien heb je het verkeerd verstaan of misschien versprak de persoon zich. Zou dat misschien kunnen?

“Dit moet wel lukken” en “Dus moet het lukken” zijn overigens wel correcte zinnen. :slight_smile:

Maar ik snap de context nog niet helemaal. Wat bedoel je precies met die tijdelijke oplossing? “Dit moet wel lukken” heeft niet per se te maken met een tijdelijke oplossing.

Zou het kunnen dat die persoon misschien het volgende zei:
“Dus dan zou het wel moeten lukken?”

4 Like

Of als keuzemogelijkheid.
Dit kan wel lukken. Maar bedoeld is
Dit moet wel lukken.
Dat kan, (dat) moet wel lukken. kan ook nog.

4 Like

O ja, goed punt. Niet eens aan gedacht! Dat denk ik dan eigenlijk ook.

2 Like

Bedankt Laila, dan ben ik gerust gesteld. Ik dacht al ik kan helemaal geen Nederlands omdat dat die zin voor mij helemaal niet te kloppen leek.

Die zin kwam ik in en appje tegen. Dus was het gewoon een fout van de schrijver.

De hele context uit te leggen is een beetje lastig. Maar je voorstel: “Dus dan zou het wel moeten lukken?” maakt hier zeker zin. Ik denk dat was waarschijnlijk bedoeld.

2 Like

Bedankt Peter voor de aanvulling. Dat kan ook! :smiley:

1 Like