De "IJ"

Ich kopiere mal en Beitrag von SWX hierher:

"Ik vind het alleen jammer, aangezien het eventueel mensen die hier hun Nederlands oefenen het (verkeerde) idee zou kunnen geven dat de combinatie van IJ als één letter gezien moet worden.

Dit is een zeer achterhaald idee dat in de jaren 80, toen ik op de basisschool zat, al niet meer zo onderwezen werd. Het doet mij als taalpurist geen goed."

Lieve Nederlanders hier - is dat ook in jullie beleving zo? En ik wil het echt van de Nederlanders weten. Mij is altijd verteld, dat het juist goed is om de “IJ” als één letter te beschouwen.

4 „Gefällt mir“

Ik beschouw de letter “IJ” als één letter. Van elkaar gescheiden zijn het twee letters: een “I” en een “J”. De letter “IJ” staat aan het einde van het alfabet samen met Y (i-grèque). Ik meen me herinneren te kunnen dat de letter “IJ” vroeger als “Y” geschreven werd.

2 „Gefällt mir“

Wat info over de ij-historie:
Citaat uit IJ - alfabetisering - Taaladvies.net
" De ij is ontstaan uit de lettercombinatie ii . Hiermee werd vroeger een lange i aangegeven. Net zoals men nu kopen en koopt schrijft, schreef men toen bliven en bliift . Doordat er vroeger geen puntjes op de i werden gezet, kon de ii gemakkelijk met een u worden verward, zeker in handgeschreven teksten. Daarom ging men voor de duidelijkheid een haaltje onder de tweede i zetten. Zo ontstond de ij . Na de vijftiende eeuw veranderde de uitspraak van deze ij : de ij werd steeds vaker niet langer als ie uitgesproken, maar op dezelfde manier als de tweeklank ei .

De ij bestaat dus historisch gezien uit twee letters en dat gegeven speelt nog altijd een rol bij het alfabetiseren van woorden. Er is geen aparte plek voor de ij in ons alfabet. Dat neemt overigens niet weg dat de ij wel vaak als één letter wordt beschouwd. Zo moet de ij in bijvoorbeeld IJsland in zijn geheel in hoofdletters worden geschreven (het is dus niet Ijsland ), en in bijvoorbeeld kruiswoordpuzzels is voor de ij één hokje gereserveerd."
Einde citaat .
Ook bij Onze Taal vinden we deze uitleg https://onzetaal.nl/taaladvies/ij-plaats-in-alfabet/
:grinning:

8 „Gefällt mir“

Bedankt voor de gedetailleerde uitleg Ludo! :+1:

2 „Gefällt mir“