Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen

Ik ben tegenstander „alles“ met iedereen te willen of moeten delen. In dit geval vindt ik het wel zo belangrijk dat ik dit doe.

https://opendebat.info/brandbrief/

Tot nu toe is deze informatie nauwelijks in de kranten terecht gekomen (alleen in een Limburgse krant en bij bnnvara), maar het is voor de volksgezondheid en ook de rest van het leven wel belangrijk open te communiceren en ook goede afwegingen te kunnen maken.

Dit alleen spreekt boekdelen…

Helaas heb ik op dit moment een meer dan duidelijke indruk dat de media en ook de regering niet voldoende afwegingen maken en ook informatie bewust achterhouden! Het is een treurige tijd als artikelen of video’s met open vragen gewoon worden verwijderd of niet gedeeld – zoals nu al meerdere keren op Youtube gebeurd of (niet) in de kranten te lezen of demonstraties worden verboden.

Ik schreef in April in een persoonlijke brief, dat ik duidelijk zie dat er nauwelijks (of überhaupt niet!?) met de bijwerkingen van de maatregelen wordt rekening gehouden. Alleen de invloed voor de volksgezondheid is volgens mij niet voldoende mee gewogen, maar uiteraard ook de verdere schade evenmin. Het was al vroeg duidelijk dat te verwachten staat dat de „winst“ vele keren lager zal zijn dan wat we op andere vlakken verliezen, als men niet voortdurend die situatie monitort, ook andere vakmannen dan virologen betrekt en snel bijstuurt.

Begin Juni las ik dat alleen in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam 5000 operaties uitgesteld zijn en dat het rond 1 jaar zal duren deze in te halen (indien verder 7 dagen per week en 10 uur per dag gewerkt wordt!). Er was toen een algoritme bedacht om te bepalen in welke volgorde wie mag behandeld worden. Precies wat ons meer of min van de regering beloofd was, wat we wilden voorkomen „keuzes te moeten maken“ wie overleven mag.

Ik ben geen vakman maar als je even snel probeert een inschatting te maken (hoeveel ziekenhuizen mogen er in Nederland zijn, hoeveel belangrijke operaties zijn uitgesteld), dan wordt het ook zelfs zonder vakkennis snel helder dat er duidelijk meer doden en verlies aan levensmanden in de bevolking door alle maatregelen worden veroorzaakt dan er winst was geboekt. Dit zie ik nu in de brandbrief bevestigd.

Ik vindt de hele situatie heel triest. Zeker ook de invloed van de ziekte zelf, maar veeeeeeeel meer over hoe met de situatie wordt omgegaan en hoe erg te veel mensen alleen een tunnelblik hebben en ook denken en open discussiëren niet meer wordt toegestaan en men bijna als „moordenaar“ wordt benoemd, als men zich afvraagt of het middel (op een zekere moment) erger is dan de kwaad en wat men met gezonde verstand beter zou kunnen doen of aanpassen!

7 „Gefällt mir“

ik ben helemaal met deze brandbfief eens. En niet te vergeten de impact die deze maatregelen hebben op ouderen en kleine kinderen. Oude mensen die ineens thuis moesten zitten zonder bezoek van familie. En kinderen die hun grootouders en vrienden niet meer mochten bezoeken en niet meer met hen mochten spelen.

2 „Gefällt mir“

Hoi Mike,

als je het eens bent kan je die brief ook ondertekenen. Ik vind die brief verwoordt duidelijk, maar zonder aan iemand schuld te geven, waar we nu op moeten letten.

2 „Gefällt mir“

een paar correcties.

2 „Gefällt mir“

Beste Peter,

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe in Nederland op dit moment met de maatregelen tegen het conoravirus wordt omgegaan, Hier in Noordrijn-Westfalen zijn sommige dingen weer normaal. Buiten heb je geen mondkap nodig, alleen bij het winkelen.

Het grootste probleem, Peter, lijkt me het uitstellen van belangrijke operaties te zijn. Maar of dat nu nog bestaat in Noordrijn-Westfalen, weet ik niet. Ook ik geloof dat zoiets verkeerd is.

Aan de andere kant kan men met 50.000 nieuwe Conora besmettingen per dag (!) in de VS zien dat beschermende maatregelen heel belangrijk kunnen zijn, die in het zuiden van de VS niet zijn gedaan.

Sommige maatregelen waren misschien onzinnig, maar niet in alle gevallen. Naar mijn mening.

Groeten, Nicolas

2 „Gefällt mir“

Hartstikke bedankt Hans! :slight_smile:

Hoi Nicolas,

in Nederland zijn de maatregelen inmiddels duidelijk versoepeld. Maar de „1,5m-samenleving“ is – ten minste theoretisch – noch aan de orde. Echter wordt dit steeds minder nageleefd. Ik denk niet omdat de (meeste) mensen dit niet willen, maar gewoon ook weer vergeten – ook omdat er in de praktijk (op dit moment!) nog nauwelijks acute gevaar bestaat.

Dat de regels veel minder worden nageleefd, maar geen grote stijging in de besmettingen te zien is – is een duidelijke indicatie dat de regelen eigenlijk niet (meer) of veel minder nodig zijn (op dit moment in NL!)

Er zijn trouwens weinig mensen, die beweren dat er helemaal geen maatregelen noodzakelijk of goed zijn geweest. Dat is helemaal niet de punt. Belangrijk is welke maatregelen al voldoende zijn om een „ramp“ te voorkomen en ook wat de bijwerkingen zijn (en deze zo goed mogelijk te beperken). En evenzo belangrijk – en daar zie ik de grootste verzuim – is de maatregelen zo snel mogelijk bij te stellen.

Het is trouwens ook volledig na verwachting dat in sommige landen de besmettingen nog oplopen. Één reden is dat die dan in een andere fase (en vaak ook klimaat) zijn dan wij nu.

Dat de getallen in Amerika „hoog“ zijn is ook te verwachten, omdat het een groot land is. :slight_smile:
Helaas worden de genoemde getallen heel vaak absoluut aangegeven. Belangrijk voor elk persoon die geraakt is. Maar om te vergelijken zijn eigenlijk alleen de relatieve (genormeerde) getallen van belang. Die worden helaas vaak niet gecommuniceerd.

Ook omdat Amerika zo groot is, is het te verwachten dat een verspreiding niet overall even snel (of op dezelfde tijdstip) plaats vind.

Één probleem was (en is), dat er bijna alleen virologen en epidemioloogen „bepalen“ wat er gebeurd. Echter beweren de virologen dat niet zij de verantwoording dragen, omdat de politici de beslissingen maken. Dat heb ik bv van Drosten en ook hier in Nederland van Andreas Voss gehoord. Ja, en wat vertellen alle politici? We hadden geen keuze en volgen de advies van de virologen…

En wat is nog mis? Het is helemaal onverantwoordelijk bijna alleen medici „voorspellingen“ te laten maken. Terwijl het juist in een situatie zoals nu meer dan ooit belangrijk zou zijn dat alle relevante vakken samen werken. Dat houdt in dat er ook vakmensen uit economie, statistiek enz moeten meedenken en hun gedachten ook mee genomen worden. Dit zou onder andere helpen voorkomen dat er te weinig met bijwerkingen (bij gezondheid en elders) rekening wordt gehouden. Zie onder andere https://cassandravoices.com/science-environment/science/this-is-science-which-should-go-on-trial/.

Een punt wat ik me afvraag is of de maatregelen wel de juiste zijn, als er nog zoveel besmettingen op sommige plekken plaats vinden!?

De discussie over „druppels“ vs „aerosols“ is bv nog niet afgesloten. In Duitsland hoor je Drosten zeggen dat misschien 50 % van de besmettingen door aerosols zou kunnen komen, terwijl het RIVM in Nederland beweert, dat ze eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn een geen rol spelen. Ter gelijkertijd zegt het RIVM dat aerosols in bijzonder omstandigheden (bv bij koren) wel mogelijk een rol kunnen spelen. Ik vraag me alleen af hoe de aerosols weten of ze nu in een korrepetitie terecht zijn gekomen en nu wel mogen besmetten en op andere plekken dat niet doen!? Helemaal niet logisch! Je moet geen vakman zijn, maar gewoon logisch denken om te zien dat deze beweringen (https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing tegenstrijdigheden bevatten.

Met de gezondheidszorg in NL is het op dit moment nog minder goed besteld. Als ik een afspraak bij mijn huisarts wil maken, krijg ik in de meeste gevallen niet de kans naar de praktijk te mogen komen. Er zijn ook – door de maatregelen – nog verstrekkende belemmeringen en veel minder mogelijke afspraken beschikbaar in één praktijk.

Niet in het laatst zien we dat demonstraties met „tegengeluid“ niet worden toegestaan. Of ik vraag me ook af hoezo de website met die brandbrief niet direct via Google te vinden is, als je de worden

artsen brandbrief corona open debat

intikt. Dan zou je verwachten dat een van de eerste links na de website zelf gaat. Maar niets!!! De website is alleen via indirecte links te vinden.

Ik heb aan verschillende kranten (AD, Volkskrant) de tip gegeven dat de brandbrief zeker een bericht waard zal zijn. Wat gebeurt er? Geen artikel / informatie (zie mijn brief aan AD hieronder, nadat ze dit ondanks mijn tip niet hadden vermeld). Hoe kan dat!?

Ik zie hier geen „complot“. Maar ik zie wel dat er op veel plekken dingen mis gaan, dat past ook gedeeltelijk niet bij een democratie en rechtsstaat!

Maar ik weet al. Dit mag je nu eigenlijk niet zeggen… :-o

En te veel mensen houden zich niet voldoende bezig met dit onderwerp en kijken gewoon weg of zijn te lui of zien niet hoe belangrijk het zou zijn dat iedereen meedenkt en een open debat mogelijk is.

Gefrustreerde groeten,
Peter

---------- kopie van mijn email an AD -----

Goedemorgen,

ik gaf gisteren ochtend de tip voor de informatie over de brandbrief.

Vandaag niets in de krant te lezen. De hoofdpunten van de brandbrief zijn.

  1. We moeten nu en voor de toekomst proberen goede keuzes te maken en daarbij ook proportionaliteit van maatregelen meewegen. Dit was tot nu toe heel waarschijnlijk helaas niet voldoende het geval [1].

  2. We moeten open over de situatie en gepaste maatregelen kunnen discussiëren.

Ik denk er kan eigenlijk geen discussie erover zijn dat deze twee punten cruciaal zijn. Vooral van de media zou ik verwachten dat ook punt 2 – open discussie – bevorderd wordt.

Ik ben benieuwd of morgen eindelijk de bericht en een artikel over die heel belangrijke brandbrief in de AD komt!

Een bezorgde burger,
[naam]

[1] Er zijn nog nauwelijks gevallen in Nederland, maar nog steeds kan ik niet gewoon een afsprak bij mijn huisarts maken. Nog steeds wachten duizenden van patiënten om de uitgestelde behandelingen en operaties te kunnen ondergaan. Dit is een heel grote bijwerking die we nu hebben en een nevenschade die, zo lijkt het duidelijk, groter is dan nodig geweest!

1 „Gefällt mir“

Ik vind deze brandbrief erg moeilijk om te lezen.
Hetzelfde met de politieke teksten.

Misschien toch in het Duits door Peter laten schrijven ?

Nee, bedankt Hans. Ik ben nog Nederlands aan het leren.
Tussendoor heb ik mij zin verloren om nieuwe talen te leren.

@Haagsehans

Emilian is niet Duits, lieve Hans… :wink:

Dat heb ik gezien Gaby, maar in welke taal dan ?

In het Roemeens…

Aha, dat wist ik ook niet, er staat alleen „een andere taal“ bij zijn profiel. Dus dat kan ik niet ruiken. :wink:

Dat was alleen een algemene opmerking in verband met die tekst. Practisch kan ik de boodschap ervan krijgen. Bedankt voor jou aandacht Hans, geen zorgen.

Het was ook niet boos bedoelt, lieve Hans :sunflower:

Zo heb ik dat ook niet opgevat, Gaby. :slightly_smiling_face: