Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Wortdomino - woorddomino

de etenswaren

het warenhuis

de huisarts

de artspraktijk

het praktijkexamen

de examenvrees

de vreescultuur

de cultuurhoofdstad

de stadbewoner

de bewonerscommissie

het commissiegeld

de geldschieter

de schietpartij

de partijachterban

het achterbanongeval

het ongevalbericht

@Goedin2018 bedoel je hier echt achterban of achtban ?

1 „Gefällt mir“

de berichtenstroom

de stroomstoot

Rike

Eigenlijk bedoelde ik achtbaan (maar dat was jij niet het woord van Chris).