Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Wortdomino - woorddomino

De likeurfles

de flessenhals

de halsband

de bandchef

de cheffin

de fin-de-siècletijd

woordenlijst

Fin de siècle - Wikipedia

1 Like

de degeneratie

de tijdklok

de klokkentoren om weer domino te spelen, sorry, dat was mijn fout

1 Like

de torenbouw

de bouwkraan

het kraanwater

de waterpartij

de partijvoorzitter

dr voorzittershamer

de hamerkopvleerhond

1 Like

de hondenpoep

poepduur

duurzaam

Grapje?

1 Like