Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Wortdomino - woorddomino

de hofhouding

de houdingstherapie

2 Like

de therapiegroep

1 Like

de groepdiscussie

de groepsdiscussie - de discussiegroep :face_with_raised_eyebrow:

2 Like

het groepsgevoel

1 Like

de gevoel(s)temperatuur

de temperatuurmeter

de meterstand

het standbeeld

het beeldformaat

de formaatcode

het codewoord

het woordspel

het spelelement (spel-element)

Ludo

Ik heb geen idee voor een nieuw woord en ik heb echt gezocht. :face_with_monocle:

misschien

elementair ?

Elementair is niet helemaal juist volgens de spelregels.

Ik stel een nieuw woord voor:

de bakfiets

de fietsenstalling

voor Ralf

Ich hatte extra nachgeschaut, ob air
auch allein stehen kann, aber natürlich ist elementair kein Doppelwort im Sinn von element plus air. Deswegen hatte ich mein Posting auch als Frage formuliert.

Also machen wir mit bakfiets weiter :smile:

Sorry, inderdaad zijn er niet veel eenvoudige mogelijkheden.
Eventueel had gekund:
de elementenbank: een bank opgebouwd uit losse zitelementen
de elementenleer: (een begrip uit de oosterse filosofie )
Nu maar gauw naar de bakfiets.
:grinning:

1 Like