Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Woordwissel - Wortwechsel

met - ter

ter - de tor (kever)

tor - rol

1 Like

rol - oor

1 Like

het oer (mineraal)
oer- => (het voorvoegsel “oer-” betekent "heel, oud, uit een ver verleden, bv. een oeroude traditie)

oer - ree

(de) ree - (de) rem

1 Like

(de) rem - de ren (de wedren / de kippenren)

ren - nep

nep - nap (uit grootmoeders tijd: een houten kommetje, schaaltje)

nap - pap

pap - rap

rap-rep

rep - rijp

rijp - pijp

de pijp - de pop

Pop - pol

de pol - het sop (zeepsop)

get sop - de sok

de sok - de kop