Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Woordwissel - Wortwechsel

de ham - mat

de mat - de tas

de tas - de tak

de lak (verf)

de lak - de kas

de kas - pas

pas - het gas

het gas - de ast

de ast - de spa

de spa - het sop (waswater met zeep)

het sop - de pop

de pop - de opa

de opa - de aap

de aap - de spa

de spa - het aas

het aas - het sap

het sap - de tap

de tap - de map

de map - de pap

de pap - de pan