Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Woordwissel - Wortwechsel (4 letters / Buchstaben)

de toer - de loer (Valkerij “Falknerei”: slinger met aas)

loer - leer

leer - de leek (iemand die op een gebied onkundig is)

de leek - de klei

de klei - de klep

de klep - de klap

de klap - de klop

de klop - de klip

klip - pils

de/het pils - de pols

pols - slap

1 Like

slap - plus

plus - de slip

de slip - slim

slim - de klim

de klim - de melk

de melk - de leem

de leem - leeg

de leeg - de geul

geul - geel