Vijf letters, en de eerste is een

Inderdaad heb je nu met jouw nieuwe woord één juiste letter gevonden. Zeker vind je nog meer woorden!

A L _ _ _

Heb je misschien voor een ALOUD woord gekozen?

1 „Gefällt mir“

Nee, mijn woord is is een heel gewoon woord.
Met heel gewone letters.

A L _ _ _

1 „Gefällt mir“

Is goed dat iedereen en ALLEN erom mogen gokken.

1 „Gefällt mir“

Natuurlijk, iedereen mag hier een poging doen. Jij hebt helaas mijn woord nog steeds niet gevonden.

A L _ _ _

1 „Gefällt mir“

Er moet een hulp ALARMknop ergens bestaan voor zo’n zeldzaam woord ! :slight_smile:

Dat is een heel goed idee, z‘n alarmknop. Een keer drukken levert een letter op:

A L _ R _

Blijf ALERT alsjeblieft om te zien of iemand de juiste oplossing vindt

1 „Gefällt mir“

Klopt: Blijf ALERT, dan vind je de oplossing! En dat is jou gelukt, gefeliciteerd!

Wat.ruk ! Gaan we verder met

V - - - -

Vandaag heb ik nog geen VOGEL horen zingen

Dat is jammer, brengt maar een goede letter

V - - E -

Ik vind een VIJVER in de tuin heel mooi.

Vind ik ook, hoewel hij niet meer goede letters heeft dan de vogel

V - - E -

Ik VREES dat ik nog iets langer naar de juiste letter moet zoeken.

Dat kan zijn maar nog een goede letter is er bij

V R - E -

2 „Gefällt mir“

Is het voor de oplossing nog te VROEG ??

1 „Gefällt mir“

Nee, dat was precies op tijd en je bent nu aan de beurt

1 „Gefällt mir“

Mijn woord is:

T_ _ _ _

Gaan we je woord in hoog TEMPO vinden, of ietsje gemakkelijker?

1 „Gefällt mir“