Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Neue Kategorie

Is het misschien een leuk idee om een nieuwe categorie „curieuze uitspraken“ te maken? Bijvoorbeeld bij het vragen naar de onbekende weg: „Sind Sie bekannt hier?“ Wanneer je het aan Angela Merkel of Udo Jurgens vraagt zal het antwoord „ja“ zijn maar wanneer je hen vraagt of ze „sich da auskennen“ zullen ze je waarschijnlijk niet de weg kunnen wijzen.

Ist es vielleicht ein hübsches Idee, eine neue Kategorie „Kuriose Aussprache“ zu eröffnen? Wörtliche Übersetzungen mit komische Folge? Zum Beispiel bei der Frage nach dem unbekannten Weg: "Sind Sie bekannt hier? Wenn man das Angela Merkel oder Udo Jurgens fragt, wird die Antwort „ja“ lauten, aber wenn man ihnen fragt, ob „sie sich da auskennen“ werden sie dich wahrscheinlich nicht den Weg zeigen können.

Horen hier ook bekende spreuken van cabarettisten bij? b.v. Wim Kan in zijn Oude-Jaars-Conferentie: Hij had een waarschuwing bij overwegen „wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nòg een trein komen“ verandert tot: "wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een cabinet komen"
Hij bedoelde hiermee de langdurige cabinetsvormingen na verkiezingen.

Nou dan zal ik even wat loslaten en kijk of dat de bedoeling is?

Het is allemaal geel vandaag wat de klok slaat!

Gerelateerd met mijn logo

Hallo Piet, wat zegt Gudrun daarover ? :wink:

Zeg Dirk, ik denk niet dat Piet dat bedoelt, zulke oude dingen die in de 50er en 60er jaren via de radio meest tot de mensen kwamen lijken me niet geschikt, want daar wordt niet meer over gesproken in de huidige tijd. Ze zijn leuk voor echte oudere Nederlanders, maar dat was het dan.
Trouwens kabinet met een K jongeman !

Heet dit dat je vandaag zo veel gaat schrijven op het forum dat we alleen nog jouw gele logo gaan zien?

1 „Gefällt mir“

Nee Martina, maar mijn handen respectievelijk vingers jeuken wel vandaag.
Vanmorgen zag ik wel veel geel. :rofl:

2 „Gefällt mir“

Ik had meer onbedoeld curieuze uitspraken voor ogen. Zoals in het voorbeeld kan een Nederlander er 100 % van overtuigd zijn dat hij/zij op een correcte wijze naar de onbekende weg vraagt, maar de Duitser zich vertwijfeld afvraagt waarom de Nederlander wil weten hoe populair hij daar is.

Aha, so eine Art „falsche Freunde“ in ganzen Sätzen.

tijdens een gesprek zei ik: daar heb ik geen kennis van. Ik ben een bloedige leek.
Ik had dus onbewust „blutiger Laie“ in het Nederlands vertaalt

3 „Gefällt mir“

Wobei wir ja eher von „blutigen Anfängern“ sprechen…

Der berühmteste Satz ist wohl: Da bin ich gut klar gekommen - wörtlich übersetzt ins Niederländische. Und sich dann fragen warum alle betreten gucken oder gar rote Köpfe bekommen :rofl:

3 „Gefällt mir“

Gabi heeft het schijnbaar begrepen wat Piet wil !