Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Hier lernt Freyja

Super Idee Andrea! :+1::sunny:
Das probiere ich aus.

Hoi Freyja,
Pink Floyd: Their Mortal Remains. Er moet een groot evenement voor je zijn om die tentoonsteling te bekijken. Kort geleden heb ik een klein documentaire erover gezien. Ik ken meestaal al van hun muziek, maar ik was er op een van hun concerten nooit geweest. Ben je op een van de Pink Floyd concerten geweest?

1 Like

Hoi Emilian,
ja dat klopt. De tentoonstelling was echt super!! In Duitsland is ze allen te zien in Dortmund.Ik hou nog steds van de muziek. Elke bezoeker kon een poster van de tentoonstelling meenemen. Helaas ben ik nooit naar een live concert geweest. Tot het begin van februari zijn er nog steds enkele muziekevenenmenten in Dortmund in clubs en pubs met Pink-Floyd-muziek.

1 Like

In Duitsland is hij alleen te zien in Dortmund.

Over het gebruik van hij: tentoonstelling is een vrouwelijk woord, maar in het Nederlands wordt eigenlijk ook altijd met hij naar vrouwelijke woorden verwezen (behalve als het gaat over een vrouw). Dit is eigenlijk heel raar en onlogisch, maar je hoort eigenlijk nooit iemand over een tentoonstelling: “ze is er nog” zeggen. Ik moet in het Duits ook nog steeds heel erg aan het gebruik van “sie” wennen. Als ik “sie” hoor, denk ik nog steeds dat het gaat over een of andere vrouw.

Ik hou nog steeds van de (of: die) muziek.

Helaas ben ik nooit naar een liveconcert geweest.

Tot het begin van februari zijn er nog (steeds) enkele muziekevenenmenten in Dortmund in clubs en pubs met Pink-Floyd-muziek (Ik zou ook nog het verbindingsstreepje tussen Pink en Floyd weglaten). Pink Floyd-muziek: https://onzetaal.nl/taaladvies/jaren-80-muziek-jaren-80-muziek/

@Goedin2018 Je had in dit geval niet om een verbetering gevraagd, maar ik vind het gewoon leuk om na te kijken. @estarling als je wilt dat ik jouw stukje ook nakijk: meld maar! @Andrea1 jij natuurlijk ook. Of anderen.

5 Like

Het is zo lief van je om mijn tekst te verbeteren en om me de uitleg van “hij” te geven Laila ! :blush:
Wat betreft alleen, steeds en Pink-Floyd,…denk ik dat ik al te moe ben.:see_no_evil:
De gecorrigeerde tekst schrijf ik morgen in mijn NL-map (met Pink Floyd-muziek :wink:)

Hoi Laila,
Ik vind het erg mooi.
Ik ben altijd blij als iemand met mij communiceren wil.
Zelfs over mijn taalfouten!

4 Like

Een nieuwe tekst die ik in vier delen heb verdeeld. Ik zal hem in stukjes posten, zodat deze van sectie kunnen worden bekeken. In de eerste instantie vraag ik je aandacht te schenken aan de vraag of de grammatica en de inhoud correct zijn en de betekenis begrijpelijk.

Bij voorbaat heel erg bedankt voor de ondersteuning bij het leren.

D - Mehrsprachig aufwachsen

D 1. Ich habe zwei Artikel gelesen, in denen es um Mehrsprachigkeit geht. Hochschulprofessorin Elma Blom von der Universität Utrecht sagt, Kinder sind keine Sprachschwämme, die eine Sprache aus sich selbst heraus lernen. Sie können jedoch prima mehrsprachig aufwachsen.

Auf der einen Seite gibt es Kinder, die ihre Muttersprache nicht richtig lernen, obwohl sie diese oft genug hören. Dem gegenüber gibt es Kinder, die besser als gedacht, mühelos mehrere Sprachen gleichzeitig lernen. Häufiges Sprechen und Hören führt zu besseren Ergebnissen.

NL - Meertalig opgroeien

NL 1 . Ik heb twee artikelen gelezen, over meertaligheid. Hoogleraares Elma Blom van de universiteit Utrecht zegt kinderen zijn geen taalsponzen , die een taal leren uit zichzelf. Ze kunnen toch prima meertalig opgroeien.

Aan de eene kant zijn er kinderen die hun moedertaal niet juist leren hoewel ze deze vaak genoeg horen. Daarentegen zijn er kinderen die beter denken dan verwacht moeitelos meerdere talen tegelijkertijd (in hetzelfde tijd) leren. Vaak spreken en horen leidt tot betere resultaten.

3 Like

Interessanter Text, Freyja. :slight_smile:

Een niuewe nieuwe tekst die ik in vier deelen delen heb verdeeld.

2 Like
Andrea1

Heb ik gedacht dat je “een oogje” hebt voor de tekst.:slightly_smiling_face:

Alternatieve zin (suggestie): In eerste instantie vraag ik je te letten op de vraag of de grammatica en de inhoud correct zijn en de betekenis begrijpelijk is.

Twee kleine foutjes in dit deel. Verder prima! :smiley:

Nu op naar de volgende zin:

Hoogleraar Elma Blom van de Universiteit Utrecht zegt dat kinderen geen taalsponzen zijn die een taal uit zichzelf leren.

  • Let hier op de zinsvolgorde en let op: in het Nederlands kan je “dat” niet weglaten, zoals dit in het Duits wel kan. 1. “Ich glaube, ich mag ihn nicht.” 2.“Ich glaube, dass ich ihn nicht mag.” Die eerste zin kan in het Nederlands dus niet.

Het laatste stukje is er nu ook @Goedin2018:

Aan de ene kant zijn er kinderen die hun moedertaal niet juist (of: niet goed) leren, hoewel ze deze vaak genoeg horen. Daarentegen zijn er (ook) kinderen die beter (of: makkelijker) denken leren dan verwacht en moeiteloos meerdere talen tegelijkertijd leren.

  • Opmerking: tegelijkertijd is dus juist. In hetzelfde tijd is niet correct. Op de een of andere manier wordt hier nu een citaat van gemaakt.
2 Like

Bedankt voor de verbetering en de hints Laila! :blush::tulip:

Het andere stukje kan ik later doen.

2 Like

Nu het tweede deel van mijn tekst “meertalig opgroeien”:
D 2. Die Kinder lernen das Hin- und Her zwischen zwei Sprachen. Einsprachigkeit ist in vielen Teilen der Welt fast ein Privileg der großen Sprachen wie z.B. Englisch. Nun ist es jedoch zunehmend so, dass die Vorteile der Mehrsprachigkeit bei Kindern und alten Menschen besonders sichtbar werden. Mehrsprachige Kinder beginnen früher mit dem Lesen, sind kreativer und können sich eher in andere Menschen hineinversetzen. Bei älteren Menschen verändert es laut verschiedener Untersuchungen den Verlauf einer Krankheit: Die Symptome von Alzheimer verschieben sich gut vier Jahre nach hinten. Mehrsprachige Ältere können den geistigen Verfall offensichtlich eine Zeitlang kompensieren, heißt es. Schlussendlich bewiesen ist es noch nicht.

NL 2. De kinderen leren het heen en weer (het schakelen) tussen twee talen. Eentaligheid is in veel delen van de wereld bijna een privilege van de grote talen zoals bv. Engels. Nu is het toenemend zo dat de voordelen van de meertaligheid bij kinderen en ouderen in het bijzonder zijn er duidelijk worden. Meertalige kinderen beginnen eerder te lezen, zijn creativer en ze kunnen zich beter verplaatsen in andere mensen. Met ouderen verandert het volgens verschillende onderzoek (studies) het verloop van een ziekte. De symptomen van Alzheimer zijn verschoven von wel vier jaar achteruit. Meertalig ouderen kunnen de geestelijke achteruitgang kennelijk een tijdlang compenseren. Per slot van rekening bewezen is het nog niet.

Ik ben blij wanneer Nederlandse oogen over het geschreven tekst glijden. :eye::eye::writing_hand:

2 Like

Ik zal straks even naar je tekst kijken…

1 Like
  1. Het heen en weer schakelen tussen twee talen, of zoals ik als Friezin zeg: het omschakelen tussen twee talen.

  2. Oder: ´beginnen eerder met lezen´

  3. Wanneer symptomen zichtbaar worden, spreekt met van ´openbaren´. Ik heb het woordje ´zouden´ geschreven, omdat het immers nog niet bewezen is. Bij ´zouden´ is er nog sprake van twijfel, men weet het nog niet zeker.

3 Like

Bedankt voor je verbetering en je nuttige hints en je uitleg lieve Kitty! :four_leaf_clover::bouquet::sunny:️:ice_skate:

1 Like

Vandaag deel 3 van mijn oefeningstekst "meertalig opgroeien.
Heeft iemand tijd voor een “Nederlandse bljk” op mijn tekst?
Bij voorbaat bedankt! :grinning: :eyeglasses: :memo:

D 3. Türkisch und Niederländisch sprechende Kinder von ungefähr sechs Jahren erzielten in bestimmten Verhaltens- und Aufmerksamkeitsaufgaben bessere Ergebnisse als ihre Altersgenossen, konstatiert Hochschulprofessorin Elma Blom. Sie müssen in ihrem täglichen Leben jeweils die richtige Sprache für die richtige Person wählen. Das fordert viel von ihrem Verstand. Nienke Houtzager von der Reichsuniversität Groningen nahm bei ihren Untersuchungen von älteren Testpersonen, die sowohl Niederländisch als auch Friesisch sprachen, eine höhere geistige Flexibilität wahr.

NL 3. Turks en Nederlands sprekende kinderen van een jaar of zes sorteerden en bepaalde geheugen- en aandachtstaakjes betere resultaten dan eentalige leeftidsgenoten, constateerd hoogleraar Elma Blom. Ze moeten in hun dagelijks leven telkens de juiste taal bij de respectievelijke persoon kiezen. Dat vergt veel van hun hersens. Nienke Houtzager van de Rijksuniversiteit Groningen nam bij haar onderzouk van oudere proefpersonen die zowel Nederlands als ook Fries sprekten een grotere geestelijke flexibiliteit waar.

1 Like

Ik heb een paar kleinere (meest type)fouten gewoon verbeterd. De andere zijn gemerkt.

:heavy_check_mark::+1:

2 Like

Bedankt voor de supersnelle verbetering Peter! :grinning::+1::+1:

1 Like

Nu het laatste deel van mijn oefeningstekst.
Ik hoop dat er niet veel fouten zijn zodat ik kan lezen: Van x woorden zijn xxxxx… woorden correct.:nerd_face:

D 4. Unterrichtende/Lehrpersonen werden bemerken, dass Kinder von Migranten oft mit mangelnden Kenntnissen in Niederländisch ankommen. Soweit der Rückstand durch ihre Zweisprachigkeit verursacht wird, holen die Kinder das schnell auf. Ein größeres Problem haben die Kinder, die am ersten Schultag nicht zweisprachig sind und wenig Niederländisch sprechen können. Sie müssen den Unterricht verstehen und ihren Wortschatz vergrößern. Darunter leiden ihre schulischen Leistungen. Wenn die Eltern selbst mäßig Niederländisch sprechen, ist es wichtig, die Kinder mit Niederländisch in Kontakt kommen zu lassen zum Beispiel durch Vorschulerziehung.

NL 4. Onderwijsmensen (leraren) zullen opmerken dat kinderen van migranten vaak aankomen met een achterstand in het Nederlands. Zover de achterstand door hun meertaligheid zou veroorzaakt zijn, lopen de kinderen dat snel in. Een grotere probleem hebben de kinderen die op de eerste schooldag niet meertalig zijn en minder Nederlands kunnen spreken. Ze moeten de lessen snappen en hun woordenschat uitbreiden (vergroten). Daaronder lijden hun school prestaties. Als de ouders zelf minder Nederlands spreken is het belangrijk, de kinderen in contact komen laaten met de Nederlandse taal bivoorbeeld door voorschollse educatie.

2 Like