Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Erklärvideo: Wo kommt das Niederländische her?

Ein schönes, recht deutlich gesprochenes Erklärvideo auf Niederländisch:

9 Like

Dank je Alex, dit filmpje was echt interessant!

1 Like

Goed gevonden, Alex :slight_smile:

Beste Alex,

dat is heel interessant! Misschien mag ik in dit verband ook een verzameling van minicolleges van Feico Houweling over de Nederlandse en Belgische geschiedenis noemen (audiocolleges)

De titel luidt “Hoor! Geschiedenis”. Het begint met de Bataven en loopt tot heden. Over de tijd van de Duitse bezetting wordt er trouwens ook veel gezegd.

http://www.hoorgeschiedenis.nl/

Een goede tip, Nicolas. Maak je er even een eigen thema van? Dan wordt het beter gevonden.

1 Like